Sesja 4. Rozwój rodzimych przedsiębiorstw – czas na nowe otwarcie w polityce państwa
Sesja 5. Cyfrowe Pomorze – jakich kompetencji potrzebujemy?
Sesja 6. Sportowa pasja – jak budować na niej wspólnotę?
Sesja 7. Migracje – co oznaczają dla Europy i Pomorza?