Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014–2020? – Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Potencjał edukacji pozaszkolnej – jaki jest, jak go wykorzystać? – Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik
Czy potrzebujemy „przewrotu kopernikańskiego” w edukacji? – Edwin Bendyk, „Polityka”
Szanse młodego pokolenia – czas na strategie zbiorowe? – dr Paweł Kubicki, IBnGR
Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku? – prof. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski