Jakich kluczowych kompetencji potrzebują Polacy w XXI w? – prof. Maria Orłowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czy możemy nauczyć się nowych kompetencji? – prof. Maria Orłowska, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dlaczego warto angażować się w Kongres Obywatelski? – Maciej Witucki, Prezes Orange Polska, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
Czym jest Kongres Obywatelski? – Maciej Witucki, Prezes Orange Polska, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego