Czym jest dobro wspólne? Czy może być nim miasto? – dr Łukasz Pancewicz, Politechnika Gdańska