Witold Radwański

Witold Radwański

Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes Zarządu Krokus Private Equity

Jest wspólnikiem i prezesem Zarządu Krokus PE. Jest również prezesem Zarządu Polonia Financial Services gdzie uczestniczył w większości transakcji przeprowadzonych od czasu powstania tej spółki w roku 1995. W Polonia Financial Services odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii firmy oraz był członkiem komitetu inwestycyjnego Nova Polonia oraz rady nadzorczej Prospect Poland Fund. Witold Radwański jest przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych spółek portfelowych funduszy.

W latach 1992-1995, przed rozpoczęciem pracy w Polonia Financial Services, Witold Radwański pracował w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju gdzie zajmował stanowisko wicedyrektora biura w Warszawie. W tym okresie odpowiadał za różnorodne inwestycje kapitałowe, pożyczki, procesy prywatyzacyjne i inne transakcje finansowe.

W latach 1991-1992 Witold Radwański był doradcą ministra finansów.

Witold Radwański posiada dyplom magistra School of Advanced International Studies John Hopkins University oraz dyplom University of Sussex w Wielkiej Brytanii.