Zaproszenie do udziału w X Pomorskim Kongresie Obywatelskim

Są czasy, kiedy musimy oderwać się od codziennych zajęć zawodowych i rodzinnych by skierować naszą uwagę oraz energię na sprawy publiczne, wspólne, by je lepiej zrozumieć i poukładać.

Teraz właśnie jest taki czas. Wszyscy to czujemy. Świat dookoła nas staje się nie tylko coraz bardziej niepewny i trudny, ale także – trzeba to jednak powiedzieć – niebezpieczny. W takim czasie naszą racją stanu jest trafne odczytywanie, uzgadnianie i realizowanie naszych wspólnych, zbiorowych interesów wobec Europy i świata. A także takie poukładanie wewnętrzne, które pozwalałoby wykorzystać cały nasz potencjał – talentów, energii, wiedzy, kompetencji. Dziś w sposób szczególny potrzebujemy mądrej wspólnoty politycznej i społecznej.

czytaj całość

Maria Mach: Doświadczać i rozumieć

Czy można wykształcić w kimś dojrzałość? To w zasadzie wariant sokratycznego pytania, czy można nauczyć ludzi mądrości. Odpowiedź Sokratesa jest niejednoznaczna. Mądrości można się nauczyć, ale nie można nauczyć jej kogoś. Człowiek może stać się mądry, jeśli dołoży odpowiednich starań, ale nigdy sam, w samotności. To trochę tak – sięgając do sokratycznej metafory położniczej – jak z rodzeniem. Kobieta rodzi dziecko sama, ale poród w zupełnej samotności jest trudny i niebezpieczny. Jeśli mamy się spodziewać szczęśliwego rozwiązania, potrzebne jest dobra, doświadczona położna.

czytaj całość