Regiony motorem rozwoju Polski? | debata online

Dokonując drugiej wielkiej modernizacji (klimatyczno-technologiczno-kulturowej) musimy równocześnie (wraz z całą Europą i światem) szukać innego modelu konkurencyjności. Jak mogą w tym pomóc samorządowe regiony? Jakie funkcje i jaką rolę powinny pełnić w najbliższej przyszłości?

Debata online z okazji 25‑lecia samorządności regionalnej
12 lipca godz. 10:00
Transmisja: YouTube (możliwość komentowania i zadawania pytań przez Topczat) i Facebook

Polska staje przed wyzwaniem drugiej wielkiej modernizacji (klimatyczno‑technologiczno‑kulturowej). Musimy umiejętnie przestawić kompas modernizacyjny na innowacyjne, bardziej zasobooszczędne i zrównoważone podejście do rozwoju. Dokonując tej nowej transformacji, będziemy musieli równocześnie (wraz z całą Europą i światem) szukać innego modelu konkurencyjności. Jak mogą w tym pomóc samorządowe regiony? Jakie funkcje i jaką rolę powinny pełnić w najbliższej przyszłości?

Uczestnicy:

  • prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001
  • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
  • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
  • Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Moderator:

  • Janusz Sepioł, Architekt Miejski Rzeszowa, b. Marszałek Województwa Małopolskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Debata towarzyszy wydaniu kolejnego numer kwartalnika Pomorski Thinkletter nr 2(13)/2023 pt. Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Na górę
Close