Program

Program

Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych, 11 maja 2019 r.
OTWARCIE KONGRESU

Powitanie uczestników XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego na Uniwersytecie Gdańskim

prof. Arnold Kłonczyński

Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studenckich

Partnerstwo oparte na sercu i rozumie

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Idea partnerskiego samorządu – co już robimy razem i co razem powinniśmy robić w przyszłości?

Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Więzi międzyludzkie podstawą partnerstwa

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Gdańska

WYSTĄPIENIA

Co znaczy partnerstwo?

prof. Jerzy Bralczyk

Uniwersytet Warszawski

Partnerstwo a nowy porządek międzynarodowy

prof. Adam D. Rotfeld

Uniwersytet Warszawski, w latach 2001–2005 Wiceminister Spraw Zagranicznych, w 2005 Minister Spraw Zagranicznych

Idea partnerstwa w sferze kulturowo-tożsamościowej – czyli obywatelskie Pomorze

prof. Cezary Obracht-Prondzyński

Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego

 • Spotkanie z Jackiem Merklem, działaczem Solidarności, w latach 1989–1993 posłem na Sejm, Współzałożycielem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Wystąpienie, pytania i dyskusja

Moderacja:

 • Marcin Wełnicki, pisarz, miłośnik fantastyki

Wystąpienie wprowadzające:

 • Jacek Dukaj, pisarz, Droga komunikacyjna człowieka – od mowy, przez pismo do bezpośredniego transferu przeżyć. Co nas czeka?

Odniesienie i pytania do dyskusji:

 • dr Grzegorz Stunża, Uniwersytet Gdański

Dyskusja z uczestnikami sesji

Partnerzy sesji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Gdański Klub Fantastyki

Formuła sesji: Speed dating z ekspertami

Moderacja:

 • Elżbieta Czapiewska, specjalistka ds. wdrażania zmiany w edukacji, doradca zawodowy

Zagadnienia:

I. Relacja w środowisku edukacyjnym: jak stworzyć w środowisku edukacyjnym partnerskie relacje uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel, dziecko-rodzic itd. oraz partnerskie relacje z otoczeniem szkoły i pracownikami niedydaktycznymi, jak tworzyć klimat sprzyjający partnerstwu i uczący współdziałania (wzajemna pomoc uczniowska, realizacja projektów w grupie itp.)?

Ekspert:

 • Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018, II LO w Sopocie

II. Tolerancja i otwartość: jak przygotowywać do życia w wielokulturowym, różnorodnym społeczeństwie, popularyzować metody radzenia sobie z "mową nienawiści", budować empatię i partnerstwo np. wobec zróżnicowanej sytuacji materialnej, niepełnosprawności, różnic w pochodzeniu („dzieci migranckie”) itp.

Eksperci:

 • dr Magdalena Żadkowska, Zakład Socjologii Życia Codziennego, Uniwersytet Gdański,
 • Khedi Alieva, Fundacja Kobiety Wędrowne

III. Współodpowiedzialność za edukację: dlaczego edukacja jest dobrem wspólnym, jak do współpracy i współodpowiedzialności za edukacyjny ekosystem zapraszać różnych interesariuszy, jak łączyć różnorodne specyfiki działania i cele sektora publicznego i prywatnego?

Eksperci:

 • Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, coach, założycielka firm JobHunter oraz Business Coach,
 • Małgorzata Skwira, dyrektor SP nr 35 w Gdańsku

IV. Granice inicjatywności w edukacji: jak w ramach obowiązującego systemu realizować inicjatywy nauczycieli i uczniów, gdzie szukać sojuszników, na ile ogranicza nas system, a na ile sami się ograniczamy?

Eksperci:

 • Agnieszka Tomasik, dyrektor ZSO nr 8 w Gdańsku
 • Marcin Stiburski, pomysłodawca Szkoły Minimalnej

Odniesienie do dyskusji:

 • Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Grzegorz Szczuka, Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, Urząd Miasta Gdańsk

Formuła sesji: Speed dating z ekspertami

Moderacja:

 • dr Marcin Gerwin, politolog, współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej

Wystąpienia wprowadzające:

 • Piotr Grzelak, Wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa
 • dr Anna Strzałkowska, Uniwersytet Gdański

Dyskusja z uczestnikami sesji

Partner sesji

Gdańsk

Cyfryzacja i sztuczna inteligencja zmienia warunki gry w gospodarce, społeczeństwie oraz demokracji. Jak nie wypaść z tej gry i nie zostać statystą? Jakiego partnerstwa potrzebujemy aby zostać zauważonym i wykorzystać rozporoszone kompetencje? Jakie mogą być pomorskie atuty oraz nisze - w bliższej i dalszej perspektywie?

Moderacja:

 • Stanisław Szultka, Uniwersytet Gdański, ekspert IBnGR

Paneliści:

 • Jan F. Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
 • prof. Jacek Rumiński, AI Bay – Zatoka Sztucznej Inteligencji, Politechnika Gdańska
 • Maciej Grabski, Prezes Zarządu Olivia Business Center
 • Sławomir Koprowski, Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju
 • Radosław Zdunek, Prezes Zarządu Toucan Systems

Współorganizator sesji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Partnerzy sesji

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Remontowa Holding

Moderacja:

 • dr Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

Paneliści:

 • Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland, Świat wobec globalnych wyzwań klimatycznych
 • prof. Jan Marcin Węsławski, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, Wpływ klimatu na przyrodę
 • prof. Jacek Piskozub, Instytut Oceanologii PAN, Wpływ klimatu na poziom mórz

Partner sesji

Instytut Oceanologii PAN

Moderacja:

 • prof. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański

Debata oksfordzka młodego pokolenia Pomorzan:

 • wystąpienie wprowadzające każdej ze stron
 • kontrargumenty każdej ze stron
 • ustosunkowanie się i podsumowanie

Dyskusja z uczestnikami sesji

Podsumowanie debaty:

 • dr Artur Szutta, Uniwersytet Gdański

Partnerzy sesji

Młodzi Ponad Podziałami
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

Moderacja:

 • prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

Paneliści:

 • dr Agata Andrasiak, Koordynatorka programu „Sieć Kultury”, Instytut Kultury Miejskiej
 • Katarzyna Bednarek, Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Kwidzyn
 • Paweł Żmuda, Dyrektor, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach
 • Piotr Zatoń, Prezes Zarządu, Fundacja „Aby chciało się chcieć”

Patnerzy sesji

Instytut Kultury Miejskiej
Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk

Model Integracji Imigrantów (MII) to zainicjowana przez Pawła Adamowicza pierwsza miejska polityka integracyjna w Polsce i regionie. Dotyczy wszystkich aspektów życia wspólnoty samorządowej: edukacji, rynku pracy, kultury, zdrowia itd. Można powiedzieć, że MII to narzędzie zarządzania różnorodnością: układania partnerskich relacji w atmosferze otwartości i równości, dzięki której możemy sięgać do talentów i energii migrantów, budować kompetencję współpracy i komunikacji - mimo różnic. Jednocześnie otwartość na różnorodność tworzymy wszyscy my, obywatele/ki Pomorza: w miejscu pracy, szkole, sąsiedztwie. Czy to potrafimy? Dlaczego rynek pracy jest kluczowy? Jak możemy się zaangażować we wdrażanie MII "na własnym" podwórku, czyniąc Pomorze otwartym i przyjaznym, pozwalającym imigrantom zapuścić tu korzenie?

Moderacja:

 • Marta Siciarek, Model Integracji Imigrantów, Fundacja Otwarte Idee

Paneliści:

 • Joanna Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Dominika Cieślikowska, ekspertka ds. różnorodności
 • Vasili Lesiak, pracownik pochodzący z Rosji
 • Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza
 • Bogdan Lubiński, Prezes Zarządu Polmor Sp. z o.o.

Partner sesji

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
MODERATOR
WPROWADZENIE

Julia Borzeszkowska

„Młodzi ponad podziałami”

prof. Zbigniew Szawarski

etyk i filozof medycyny

ś.p. prof. Marcin Król

filozof, historyk idei, ISNP Uniwersytetu Warszawskiego

OTWARTA DYSKUSJA POMORZAN
SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE KONGRESU

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close