Ludzie Kongresu

ś.p. Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska w latach 1998-2019

Polski prawnik, polityk i samorządowiec. W latach 1990–1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rady miasta i następnie od 1998 prezydent Gdańska.

W latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W maju 1988 był współorganizatorem strajku okupacyjnego na tej uczelni oraz przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Po studiach rozpoczął pracę na UG jako asystent, a w latach 1990–1993 był prorektorem UG ds. studenckich

Uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych osobom świeckim przez Jana Pawła II – Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice i Komandorią Missio Reconciliationis. W 2003 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W marcu 2010 został uhonorowany Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, a we wrześniu tego samego roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. Dariusz Adamski

Dyrektor Instytutu Finansów

Prof. dr hab. Dariusz Adamski – profesor prawa, kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Dyrektor Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów, stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendysta Europejskiego Banku Centralnego Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.

dr inż. Weronika Adrian

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownik naukowo­‑dydaktyczny w Katedrze Informatyki Stosowanej, Wydział EAIiIB AGH w Krakowie. W pracy badawczej zajmuje się inżynierią wiedzy, technologiami semantycznymi i logiką. Uczestniczka projektów badawczych i staży w przedsiębiorstwach. Absolwentka pierwszej edycji programu Top 500 Innovators, w ramach którego ukończyła dwumiesięczny kurs na Uniwersytecie Stanforda. W ramach projektu Creative Cracow oraz pokrewnych inicjatyw promuje przedsiębiorczość i metody kreatywnej pracy poznane w USA.

prof. Łukasz Afeltowicz

AGH w Krakowie

Dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH – profesor w Katedrze Studiów nad Społeczeństwem i Technologią Akademii Górniczo­‑Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się studiami nad nauką i technologią oraz participatory action research; w szczególności interesują go wyzwania środowiskowe związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, gospodarką odpadami i betonem. W 2021 r. opublikował z Michałem Wróblewskim „Socjologię epidemii” (UMK).

Sebastian Anioł

b. Wiceprezes Zarządu, InPost S.A.

Sebastian Anioł – od ponad dwunastu lat związany z InPost S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Innowacji Logistycznych. Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Wcześniej pracował w Siódemka S.A. jako Dyrektor Operacyjny. Był także właścicielem portalu Maxinet.com.pl.

prof. Dominik Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent Birmingham University (Public Management) oraz UMK (socjologia), adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Socjologii Nauki. Stypendysta rządu brytyjskiego oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej programów START (2006) oraz KOLUMB (2008).  Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente. Od 2005 roku blisko współpracuje z Centrum Badań nad Polityka Publiczną na UAM w Poznaniu. W latach 2008-2009 pełnił funkcje doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Specjalizuje się badaniu polityki publicznej oraz  szkolnictwa wyższego, ale również prowadzi badania nad społecznym fenomenem kibicowania. Od 2011 jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

prof. Tomasz Arciszewski

George Mason University

„Professor Emeritus” na George Mason University (GMU) w Wirginii, USA. Jego misją życiową jest inspirowanie i kształcenie inżynierów, aby stali się bardziej kreatywni i w ten sposób służyli ludzkości – nie tylko jako analitycy, ale również jako wynalazcy. Autor ponad 175 naukowych i technicznych artykułów w różnych pismach, książkach, i materiałach konferencyjnych. W 2009 r. opublikował książkę „Successful Education”. Założyciel i wieloletni dyrektor ASCE Global Center of Excellence in Computing.

dr inż. arch. Monika Arczyńska

Politechnika Gdańska, A2P2

Współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo­‑projektowej zajmującej się m.in. masterplanami, przestrzeniami publicznymi i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft, adiunktka na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006‑2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Irlandii Północnej. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą­‑Murator” i czeskim „INTRO”, jest członkinią MKUA w Gdańsku.

Na górę
Close