Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
Polski prawnik, polityk i samorządowiec. W latach 1990–1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rady miasta i następnie od 1998 prezydent Gdańska. W latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W maju 1988 był współorganizatorem strajku okupacyjnego na tej uczelni oraz przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Po studiach rozpoczął pracę na UG jako asystent, a w latach 1990–1993 był prorektorem UG ds. studenckich Uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych osobom świeckim przez Jana Pawła II – Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice i Komandorią Missio Reconciliationis. W 2003 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W marcu 2010 został uhonorowany Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, a we wrześniu tego samego roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH w Krakowie. W pracy badawczej zajmuje się inżynierią wiedzy, technologiami semantycznymi i logiką. Uczestniczka projektów badawczych i staży w przedsiębiorstwach. Absolwentka pierwszej edycji programu Top 500 Innovators, w ramach którego ukończyła dwumiesięczny kurs na Uniwersytecie Stanforda. W ramach projektu Creative Cracow oraz pokrewnych inicjatyw promuje przedsiębiorczość i metody kreatywnej pracy poznane w USA.

Absolwent Birmingham University (Public Management) oraz UMK (socjologia), adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Stypendysta rządu brytyjskiego oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej programów START (2006) oraz KOLUMB (2008).  Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente. Od 2005 roku blisko współpracuje z Centrum Badań nad Polityka Publiczną na UAM w Poznaniu. W latach 2008-2009 pełnił funkcje doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Specjalizuje się badaniu polityki publicznej oraz  szkolnictwa wyższego, ale również prowadzi badania nad społecznym fenomenem kibicowania. Od 2011 jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).