Ludzie kongresu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Polski prawnik, polityk i samorządowiec. W latach 1990–1993 prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący rady miasta i następnie od 1998 prezydent Gdańska.

W latach 1984–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W maju 1988 był współorganizatorem strajku okupacyjnego na tej uczelni oraz przewodniczącym studenckiego komitetu strajkowego. Po studiach rozpoczął pracę na UG jako asystent, a w latach 1990–1993 był prorektorem UG ds. studenckich

Uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych osobom świeckim przez Jana Pawła II – Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice i Komandorią Missio Reconciliationis. W 2003 odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. W marcu 2010 został uhonorowany Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce, a we wrześniu tego samego roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Stosowanej WEAIiIB AGH w Krakowie. W pracy badawczej zajmuje się inżynierią wiedzy, technologiami semantycznymi i logiką. Uczestniczka projektów badawczych i staży w przedsiębiorstwach. Absolwentka pierwszej edycji programu Top 500 Innovators, w ramach którego ukończyła dwumiesięczny kurs na Uniwersytecie Stanforda. W ramach projektu Creative Cracow oraz pokrewnych inicjatyw promuje przedsiębiorczość i metody kreatywnej pracy poznane w USA.

Absolwent Birmingham University (Public Management) oraz UMK (socjologia), adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Socjologii Nauki. Stypendysta rządu brytyjskiego oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej programów START (2006) oraz KOLUMB (2008).  Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente. Od 2005 roku blisko współpracuje z Centrum Badań nad Polityka Publiczną na UAM w Poznaniu. W latach 2008-2009 pełnił funkcje doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Specjalizuje się badaniu polityki publicznej oraz  szkolnictwa wyższego, ale również prowadzi badania nad społecznym fenomenem kibicowania. Od 2011 jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

„Professor Emeritus” na George Mason University (GMU) w Wirginii, USA. Jego misją życiową jest inspirowanie i kształcenie inżynierów, aby stali się bardziej kreatywni i w ten sposób służyli ludzkości – nie tylko jako analitycy, ale również jako wynalazcy. Autor ponad 175 naukowych i technicznych artykułów w różnych pismach, książkach, i materiałach konferencyjnych. W 2009 r. opublikował książkę „Successful Education”. Założyciel i wieloletni dyrektor ASCE Global Center of Excellence in Computing.

Współzałożycielka A2P2 architecture & planning, firmy konsultingowo­‑projektowej zajmującej się m.in. masterplanami, przestrzeniami publicznymi i działaniami partycypacyjnymi w całym kraju. Studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft, adiunktka na Politechnice Gdańskiej. W latach 2006‑2017 była związana z Heneghan Peng Architects, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej, m.in. nagrodzone Aga Khan Award Muzeum Palestyny na Zachodnim Brzegu, Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie i centrum obsługi turystów Giant’s Causeway w Irlandii Północnej. Współpracuje z „A&B”, „Architekturą­‑Murator” i czeskim „INTRO”, jest członkinią MKUA w Gdańsku.