Aktualności

Kongres Obywatelski nowej generacji

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

debaty XVII Kongresu Obywatelskiego, które dotychczas obejrzano ponad 27 tys. razy, okazały się sukcesem przekraczającym wyobrażenia. Całościowy raport podsumowujący nasze ostatnie obywatelskie spotkanie jest już dostępny na naszej stronie.

Zestawienie całego miesiąca obywatelskich dyskusji prezentuje się następująco (YouTube+Facebook):

Sesja 1. Drogi do silnej i odpornej Polski w niestabilnych czasach
4055 wyświetleń

Sesja 2. Reglobalizacja – nowa wielka szansa dla Polski?
3556 wyświetleń

Sesja 3. Jaka droga do siły i odporności Europy? – w kierunku większego zrównoważenia
3796 wyświetleń

Sesja 4. Jak zapewnić stabilność rozwoju miast w niestabilnym świecie?
2972 wyświetleń

Sesja 5. Rola wspólnot miejskich w budowaniu odpornych (rezylientnych) miast
3555 wyświetleń

Sesja 6. Największe wyzwanie Polski – jak zmienić polaryzacjętwórcze napięcie?
3289 wyświetleń

Sesja 7. Cyfryzacjasztuczna inteligencja – jak zmienia się nasze życie pod wpływem technologii?
3359 wyświetleń

Sesja 8. Jakie państwo w niestabilnych czasach – współodpowiedzialność i współzaangażowanie?
2913 wyświetleń

Formuła online dała nam jeden z największych zasięgów w historii a jednocześnie ewidentnie ograniczyła generowany przez nas wszystkich ślad węglowy i różne inne materialne koszty Kongresu. Pozwoliła też na uczestnictwo panelistów z USA, Brukseli, Helsinek, czy… z lotniska w Pradze.

Bardzo staraliśmy się by nie zniknęła tradycyjna „kongresowa atmosfera” debat – pozytywność, zaangażowanie emocjonalne, funkcjonowanie języka „pozawerbalnego”, wzajemny szacunek dla odmienności poglądów, perspektyw itd. I sądząc po przebiegu poszczególnych debat, ale również po głosach od Państwa, to się naprawdę udało. (więcej…)

Przesłanie XVII Kongresu Obywatelskiego

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

każda wspólnota, by istnieć, musi chcieć myśleć i rozumieć – siebie i otaczający świat. Inaczej prędzej czy później zginie. Drogą do zrozumienia jest nazywanie rzeczy po imieniu. Jeśli trafnie nie nazwiemy określonych zjawisk czy procesów – to nie widzimy ich na naszych radarach, albo widzimy je w sposób zafałszowany (zmanipulowane narracje). Rozumienie naszej rzeczywistości jest wtedy uboższe albo wręcz fałszywe. Jak w filmie „Nie patrz w górę”, który pokazuje jak bardzo współczesna debata publiczna toczy się obok realnych wyzwań, czy, jak w baśni H. Ch. Andersena „Nowe szaty króla”, gdzie potrzeba było dziecka, by wykrzyczeć prawdę, którą wszyscy inni próbowali przemilczeć. Trzeźwość naszego zbiorowego umysłu pozwala odróżnić to co ważne od tego co marginalne i podjąć właściwe działania.

Hasło XVII Kongresu Obywatelskiego "Silna i odporna Polska w niestabilnych czasach" (więcej…)

Zapowiedź XVII KO

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

na zbliżającym się XVII Kongresie Obywatelskim, który organizujemy pod hasłem Silna i odporna Polska w niestabilnych czasach, chcemy rozmawiać o tym, jak budować siłę i odporność naszego kraju i naszej wspólnoty w różnych sferach.

(więcej…)

Na górę
Close