Zespół Kongresu

Dr nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim (w l. 1974-1990 na UG). Założyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 1989 r. Od 1980 r. zaangażowany w  gdańskiej „Solidarności”; współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował z podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami. Wspólnie z Januszem Lewandowskim opracował w 1988 r. pierwszy w Europie Wschodniej program powszechnej prywatyzacji oparty na kuponach prywatyzacyjnych (wykorzystywany w reformach własnościowych niemal w całej Europie Wschodniej). Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki.

Promotor publicznej refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – najpierw pracownik naukowy w Obszarze Badań Przedsiębiorstwa i Innowacje, następnie w Obszarze Badań Regionalnych i Europejskich. Wiceprezes IBnGR; redaktor naczelny Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego; dyrektor Centrum Strategii Energetycznych; redaktor naczelny thinklettera Idee dla Polski.

Od 2010 roku pracuje w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, jako pracownik naukowo-badawczy w Obszarze Badawczym „Przedsiębiorstwa i Innowacje”. Zaangażowany m.in. w realizacje panelów „Wartości i style życia” oraz „Edukacja i wiedza” w projekcie foresightowym „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie”.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Od 2012 roku związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową jako pracownik naukowy w Obszarze Badań Regionalnych i Europejskich. Redaktor prowadzący Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego; redaktor Centrum Strategii Energetycznych; redaktor prowadzący thinklettera Kongresu Obywatelskiego.