O thinkletterze

Idee dla Polski

Thinkletter „Idee dla Polski” to przestrzeń debaty nad strategicznymi opcjami oraz dylematami rozwojowymi naszego kraju. Nasze refleksje cechuje patrzenie przez pryzmat ogólnego interesu rozwojowego Polski, myślenie zintegrowane (holistyczne) z uwzględnieniem szerokiego wachlarza uwarunkowań, różnych punktów widzenia i odniesienia oraz łączące teorię z praktyką. Opieramy się na doświadczeniach i mądrości zbiorowej, nie bojąc się wybiegania w daleką przyszłość.

Thinkletter widzimy jako instrument utrwalający oraz upowszechniający płaszczyznę spotkań, dialogu, refleksji i samodoskonalenia Polaków, jaką stanowi Kongres Obywatelski. Teksty publikowane na jego łamach ukazują się co tydzień i są wysyłane bezpośrednio do subskrybentów drogą e-mailową.

Na górę
Close