Wygrać zieloną transformację

13 października 2021 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się tekst dra Jana Szomburga, Przewodniczącego Rady IBnGR pt. Wygrać zieloną transformację

Tekst stanowi merytoryczną zapowiedź XVI Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 16 października br. w Centrum Nauki Kopernik pod hasłem „Polska jutra. Zielona transformacja – nowe technologie – współpraca”. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

O wysokiej inflacji w „Nowy Dzień z Polsat News”

Jakie są przyczyny wysokiej inflacji w Polsce? Co miała z tym wspólnego pandemia? Jak zmienia się nasza siła nabywcza? Jak powinniśmy reagować na nową sytuację rynkową? – m.in. na te pytania 10 lipca 2021 r. odpowiadał w programie Nowy Dzień z Polsat News Jan Maria Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem rozmowy.

Długa droga do podmiotowości

25 maja 2021 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się tekst Stefana Dunin-Wąsowicza, Członka Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Członka Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach pt. Długa droga do podmiotowości, zachęcamy do lektury!