Sześć fundamentów wspólnoty

27 września 2019 r. w dzienniku „Rzeczpospolita” ukazał się tekst prof. Piotra Sztompki (Uniwersytet Jagielloński) pt. Sześć fundamentów wspólnoty

Czy na tych fundamentach moralnych można zbudować polskie „razem”? Będziemy o tym rozmawiać podczas XIV Kongresu Obywatelskiego, który odbędzie się 19 października br. w Warszawie pod hasłem Jakie „razem” Polaków w XXI wieku – wokół zasad, celów czy zagrożeń?. Prof. Piotr Sztompka wystąpi w sesji plenarnej otwierającej wydarzenie.

Zrozumieć „Solidarność” i proces odzyskania wolności

W „Dzienniku Bałtyckim” (24.05.2019 r.) ukazał się wywiad z Jackiem Merklem, działaczem „Solidarności” i współzałożycielem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dotyczący sesji tematycznej XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego pt. Zrozumieć „Solidarność” i proces odzyskania wolności – opowieść uczestnika 30 lat po.