tło

XVII Ogólnopolski Kongres Obywatelski

SILNA I ODPORNA POLSKA W NIESTABILNYCH CZASACH

29 X 2022 r. – rozpoczęcie
październik – listopad 2022
ONLINE

Polecane

Pomorski Thinkletter

Ku dojrzałej wspólnocie Polaków

Jaka tożsamość Polaków?

Edukacja do rozumienia siebie i świata

Druga transformacja polskiej gospodarki

MYŚLI, KTÓRE INSPIRUJĄ

Rozwój poznawczy wymaga aktywności poznawczej, która powinna skłaniać do stałego sceptycyzmu wobec własnych przekonań, weryfikowania ich trafności.

prof. Andrzej Eliasz

przejdź do tekstu Biblioteka myśli

Wartości i sens życia

Twórcza, innowacyjna, dwupółkulowa Polska

Zrozumieć i docenić polską chłopskość

Siła lokalności i regionalności

Etosy brakującym ogniwem rozwoju

Okiem Kongresowicza

Organizator

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową