Partnerzy XII Kongresu Obywatelskiego

Organizator

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Partnerzy strategiczni

Orlen
Skanska

Partnerzy

Politechnika Warszawska
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner X PKO

WFOŚiGW w Gdańsku - zadanie X PKO