Debaty XVIII Kongresu Obywatelskiego

Poznaj siedem zróżnicowanych debat XVIII Kongresu Obywatelskiego Polska – nowe otwarcie! Jak na przyszłość lepiej zabezpieczyć polską demokrację? Co jest istotą kolejnej transformacji, która czeka polską gospodarkę oraz rolnictwo? Jak budować obywatelską Polskę i wspólnotę? W jaki sposób wielka cyfrowa rewolucja i AI wpłyną na to, jak definiujemy człowieczeństwo?

Konturowe wyobrażenie mapy Polski w narodowych barwach, na środku otwarte na oścież drzwi za którymi widać błękitne niebo i niewielkie chmury. Obok napis: XVIII Kongres Obywatelski "Polska - nowe otwarcie" oraz logotypy: Kongresu Obywatelskiego oraz Instytutu Badań nad Gospodarką RynkowąZapraszamy do obejrzenia wszystkich siedmiu debat XVIII Kongresu Obywatelskiego Polska – nowe otwarcie, które odbyły się pomiędzy końcem października a początkiem grudnia w formule online.

Zapraszamy do komentowania tych ważnych obywatelskich dyskusji zarówno pod poszczególnymi nagraniami YouTube, jak i poprzez przesyłanie nam Państwa uwag i sugestii odnośnie przyszłej debaty Kongresu Obywatelskiego na adres e-mail: kongres@ibngr.pl.

 

1. JAK NAPRAWIĆ POLSKIE PAŃSTWO?

Jakie zasady i jaki model rządzenia? Jakie polityki publiczne są najbardziej dysfunkcyjne i w jakim kierunku je zmieniać? Jakie pułapki i jakie paradoksy czekają nas na drodze „transformacji bis”?

Uczestnicy:

 • prof. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski, Jakie zasady i model rządzenia dla Polski?
 • prof. Dariusz Adamski, Uniwersytet Wrocławski, Jakie polityki publiczne są najbardziej dysfunkcjonalne i w jakim kierunku je zmieniać?
 • prof. Ewa Łętowska, Polska Akademia Nauk, Paradoksy i pułapki transformacji bis

Moderator: Jarosław Gugała, dziennikarz, ambasador RP w Urugwaju w latach 1999-2003

 

2. JAK NA PRZYSZŁOŚĆ LEPIEJ ZABEZPIECZYĆ POLSKĄ DEMOKRACJĘ?

Co jest istotą demokracji? Na czym polegały najważniejsze naruszenia systemu demokratycznego z lat 2015-2023? Z czego wynikają ryzyka dla demokracji i czy możemy przewidzieć przyszłe zagrożenia? Jakie można podjąć zabezpieczenia formalno-prawne (twarde, strukturalne) a jakie w sferze „miękkiej”? Jakie znaczenie dla stabilności demokracji mają nierówności społeczne czy jakość debaty publicznej?

Uczestnicy:

 • prof. Adam Bodnar, Senator RP(elekt), Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015–2021
 • prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, dziekan WPiA UW w latach 1999-2001, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010
 • prof. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan ds. badań i współpracy naukowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Moderator: Jarosław Gugała, dziennikarz, ambasador RP w Urugwaju w latach 1999-2003

 

3. PO CO NAM WSPÓLNOTA I JAK JĄ BUDOWAĆ W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI?

Po co nam wspólnota i jak ją budować w warunkach różnorodności? Co to znaczy wspólnota (wspólnotowość) i jak rozumieć jej wymiar społeczny? Po co nam wspólnota narodowa? Jakie podziały są obecnie najbardziej dotkliwe? Jakiego rodzaju wspólnoty potrzebujemy: wspólnoty losu, zasad i wartości, tożsamości, interesów czy np. wspólnoty celów (aspiracji)? Jak budować wspólnotowość Polaków (na różnych poziomach) w warunkach zróżnicowań w sferze światopoglądowych, odrębności interesów, pokoleń, różnych preferencji politycznych, wpływu przeszłości (transformacji) na poszczególne grupy społeczne itp.? Co może być spoiwem w procesie budowania nowoczesnej wspólnotowości Polaków?

Uczestnicy:

 • prof. Andrzej Leder, Polska Akademia Nauk
 • prof. Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski
 • dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Moderator: Wojciech Kłosowski, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, ekspert strategiczny Związku Miast Polskich

 

4. POLSKA OBYWATELSKA – PO CO I JAK JĄ BUDOWAĆ?

Po co nam Polska obywatelska? Dlaczego społeczeństwo obywatelskie jest dziś tak ważne i jaka jest jego faktyczna kondycja? Czy demokracja potrzebuje „odnowienia”? Dlaczego „wypalanie” energii obywatelskiej – np. na pozorowanych konsultacjach społecznych – jest takie groźne? Czy bez czynnika obywatelskiego można zreformować polskie sądy albo międzysektorowe polityki publiczne? Jaki jest potencjał obywatelski w młodym pokoleniu?

Uczestnicy:

 • Jacek Merkel, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, współzałożyciel i członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
 • Kuba Wygnański, Prezes Zarządu Fundacji Stocznia
 • Marta Marczuk, Członek Zarządu, Lata Dwudzieste

Moderator: Jarosław Gugała, dziennikarz, ambasador RP w Urugwaju w latach 1999-2003

 

5. DRUGA TRANSFORMACJA POLSKIEJ GOSPODARKI – CO NAS CZEKA?
debata kwartalnika „Pomorski Thinkletter” –

Na czym polega zasadnicza zmiana uwarunkowań gospodarczych na świecie? Jakie czynniki geopolityczne, technologiczno-rozwojowe i biznesowe są tutaj decydujące? W jaki sposób rywalizacja Chiny-USA zdefiniuje przyszłość świata? Co dalej z unijną polityką zielonej transformacji – czy UE uzbrojona w narzędzia protekcjonistyczne (np. CEBAM) ukaże jednak swoją siłę i moc oddziaływania na globalną sytuację gospodarczą? Na ile Polska jest gotowa do nowej wielkiej transformacji? Gdzie szukać naszych przewag, a w jakim zakresie należy jak najszybciej podjąć działania dostosowawcze?

Uczestnicy:

 • prof. Mariusz Orłowski, Virginia Tech University, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Luk Palmen, Prezes Zarządu InnoCo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Jan F. Staniłko, NASK, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, b. Dyrektor departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Moderator: Miłosz Szymański, redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”

 

6. SZTUCZNA INTELIGENCJA A CZŁOWIECZEŃSTWO – JAK SIĘ UŁOŻYĆ?

Czy obecnie to już nie rozwój człowieka, a postęp technologiczny definiuje przyszłość ludzkości? Na ile faktycznie „inteligentna” i „twórcza” jest sztuczna inteligencja? Jak regulować rozwój nowoczesnych technologii, aby zabezpieczyć ludzi przed nowymi zagrożeniami, ale nie zahamować postępu? Jaka ma być rola człowieka w cyfrowej rzeczywistości? W jakich uwarunkowaniach (miejscach, relacjach, sposobach komunikacji) chcemy funkcjonować?

Uczestnicy:

 • Maciek Borówka, ekspert ds. technologii cyfrowych, Założyciel i Prezes Zarządu Alfred‑Tech
 • Katarzyna Szymielewicz, współzałożycielka i Prezeska Fundacji Panoptykon
 • Jacek Królikowski, Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Moderatorka: dr Justyna Pokojska, Wydział Socjologii UW, DELab UW, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

 

7. CO DALEJ Z POLITYKĄ ROLNĄ UE – JAK ZABEZPIECZYĆ ŻYWNOŚĆ, DAĆ ZAROBIĆ ROLNIKOM I OCHRONIĆ KLIMAT?

Jak zachować konkurencyjność europejskiego rolnictwa w perspektywie zielonej transformacji Unii Europejskiej? Czy można równocześnie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważoną produkcję (troszczyć się o klimat, bioróżnorodność itp.)? Jak znaleźć środki na wielkie strukturalne przemiany, a równocześnie akumulować kapitał potrzebny na badania i rozwój innowacji? Jakie przemiany przechodzi obecnie WPR i w którym kierunku będzie dalej ewoluować? W jaki sposób otwarcie na handel z Ukrainą wpłynie na Unię Europejską i Polskę?

Uczestnicy:

 • Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa
 • Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości AGRO BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę
 • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Moderator: Miłosz Szymański, redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”

debata kwartalnika „Pomorski Thinkletter” –

Partner strategiczny XVIII Kongresu Obywatelskiego: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Na górę
Close