O Pomorskim Thinkletterze

Pomorski Thinkletter to nowy jakościowo hub komunikacyjny wokół wyzwań rozwojowych całego naszego regionu i Polski zainicjowany i wydawany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (z siedzibą w Gdańsku) w ramach Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

Zależy nam, aby Pomorski Thinkletter był przestrzenią skupiającą przedstawicieli różnych sektorów i branż – zarówno osoby zaangażowane społecznie, jak i sektor nauki, biznesu czy administracji. Chcemy aby była to agora wielostronnej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz uspójniania perspektyw. Założenia tej inicjatywy prezentuje artykuł dra Jana Szomburga, Przewodniczącego Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjatora Kongresu Obywatelskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa IBnGR, zatytułowany Idea nowej agory Pomorza

Zachęcamy do zapisania się do grona stałych odbiorców, aby informację o nowych wydaniach otrzymywać bezpośrednio na adres e-mail. Subskrypcja jest bezpłatna.

Dotychczas opublikowane wydania w formacie PDF można pobrać poniżej lub przeglądać poprzez poszczególne teksty.

logo IBnGR

Wydawca

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. +48 58 524 49 30
ibngr@ibngr.pl


1/2021

okładka Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski

1/2021 | Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski

Pobierz

Czy sąsiedztwo i lokalność mogą być dziś dla nas…

 • przestrzeniami nowego ładu i nowej nadziei?
 • miejscami wykuwania się nowych wzorców komunikacji i przełamywania podziałów generowanych przez spory ideologiczne „wielkiej polityki”?
 • formą terapii, ochroną przed skutkami niepewności i chaosu współczesnego świata?
 • przeciwwagą dla uniformizującego i standaryzującego wpływu globalizacji?

3/2020

okładka Siła lokalności dla budowy Europejskiego Zielonego Ładu

3/2020 | Siła lokalności dla budowy Europejskiego Zielonego Ładu

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Co tak naprawdę kryje się pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu i co to oznacza dla gospodarki, regionów oraz miast?
 • Dlaczego wdrażanie nowej unijnej strategii może być szczególnie skuteczne na poziomie regionalnym oraz lokalnym?
 • W jaki sposób samorząd może budować Zielony Ład razem i w prawdziwym partnerstwie z mieszkańcami?
 • Jakie są obecnie największe potrzeby Pomorza w kontekście działań klimatyczno­‑środowiskowych?

W publikacji wśród ponad 15 głosów eksperckich, znalazły się wypowiedzi m.in. dra Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jacka Piskozuba z Instytutu Oceanologii PAN, dr Justyny Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy oraz Jana F. Staniłko, b. Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii.


2/2020

2/2020 | Stawka i oblicza cyfryzacji

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Jaka jest rzeczywista stawka cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, samorządów i administracji?
 • Czy i w jaki sposób nasz rdzeń kulturowo‑mentalny zweryfikuje ten proces?
 • Dlaczego nawet najdalej posunięta digitalizacja pojedynczej firmy czy urzędu nie wystarczy i konieczne jest szersze – kompatybilne z otoczeniem – ucyfrowienie sieciowe?
 • Jak dziś wygląda transformacja technologiczno‑cyfrowa małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza?

W wydaniu wśród 25 głosów eksperckich znalazły się wypowiedzi m.in. byłej Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dra inż. Wojciecha Kamienieckiego, Prezesa Zarządu CD Projekt, Adama Kicińskiego czy Prezesa Zarządu Blue Media, Sebastiana Ptaka.


1/2020

1/2020 | Pomorskie miasta wobec pandemii i wyzwań klimatycznych

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Czy miasta powinny się coraz bardziej rozpraszać (tworząc warunki dystansu społecznego), czy też mocniej kondensować (walcząc o niższą emisyjność i niższe koszty funkcjonowania)?
 • Czy czeka nas era „miast piętnastominutowych”, w których życie prywatne i zawodowe mieszkańców koncentruje się wewnątrz dzielnic?
 • Czy zbliża się koniec wielkich galerii handlowych, rozbudowanych systemów transportowych i centrów miast jakie znamy?
 • Czy telepraca przyspieszy proces kurczenia się miast?

W wydaniu znalazły się głosy m.in.:  Joanny Erbel, socjolożki, ekspertki ds. mieszkaniowych, prof. Pawła Kubickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ewy Kipty, architektki, urbanistki czy prof. Tomasza Parteki z Politechniki Gdańskiej.