Pomorski Thinkletter

Nr 2(17)/2024

Pomorski Thinkletter 2(17)/2024

Nr 2(17)/2024 | Polska wieloośrodkowa – dlaczego jej potrzebujemy i jak ją realizować?

Pobierz

 • Nowa strategia rozwoju przestrzennego – dlaczego Polska jej potrzebuje?

 • Polska lokalna – bezsilna wobec demografii czy przed wielką szansą?

 • Jaka rola regionów i subregionów w rozwoju wieloośrodkowym?

 • Co zrobić, by lepiej wykorzystać potencjał rozwoju powiatów i gmin?

Na publikację składa się blisko 30 tekstów wyjaśniających ideę wieloośrodkowego rozwoju Polski oraz ukazujących zarówno potencjały takiego modelu, jak również wyzwania i dylematy związane z jego wdrażaniem.

Wśród autorów znaleźli się m.in. dr Konrad Wojnarowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Paweł Dobrowolski, Główny Ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie, dr Wiktor Szydarowski, dyrektor ogólnoeuropejskiego programu badawczego ESPON EGTC, dr Karol Janas, Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, prof. Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Mieczysław Cieniuch, generał Sił Zbrojnych RP w stanie spoczynku oraz dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Przewodniczący Zespołu ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku.

Wydawca

logo IBnGR

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex

Partnerzy numeru

  logo - BGK - Polski Bank Rozwoju 100 logotyp - Polski Fundusz Rozwoju

Nr 1(16)/2024

Pomorski Thinkletter 1(16)/2024

1(16)/2024 | Samorządy – nowe otwarcie

Pobierz

 • Co o idei Samorządnej Rzeczpospolitej myślą dziś jej „ojcowie założyciele”?

 • Przewrót kopernikański w funkcjonowaniu samorządów – na czym polega, dlaczego go potrzebujemy?

 • Jak otworzyć samorządy na mieszkańcówNGO‑sy?

 • Rola, kompetencje i przyszłość samorządowych regionów – co nas czeka, jak poprawić mechanizmy polityki regionalnej?

 • W jaki sposób wzmocnić fundamenty finansowe samorządów?

Na publikację składa się blisko 50 tekstów ukazujących transformację Polski samorządowej z różnych perspektyw. Artykuły odsłaniają kulisy początków reformy – prezentują jej założenia i najważniejsze cele, które przyświecały „ojcom założycielom” Samorządnej Rzeczpospolitej, wskazują kluczowe osiągnięcia i mocne strony samorządów oraz istotne deficyty, na które należy odpowiedzieć, by sprostać współczesnym wyzwaniom. Czy „nowe otwarcie” okaże się okazją do istotnych reform funkcjonowania i finansowania samorządów? Od czego zacząć? Co wymaga zmian prawno-administracyjnych, a co zależy od filozofii i praktyki naszego codziennego działania?

Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, „ojcowie założyciele” Samorządnej Rzeczpospolitej (prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Stępień, prof. Mirosław Stec, prof. Leon Kieres, prof. Irena Lipowicz), trzech Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego), Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Wojciech Dziemianowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tomasz Komornicki, z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk oraz szereg ekspertów z całej Polski.

Wydawca

logo IBnGR

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex

Partnerzy numeru

Samorząd Województwa Mazowieckiego Samorząd Województwa Opolskiego Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej      Miasto Gdynia      Miasto Białystok Związek Miast Polskich Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Podkarpacki Fundusz Rozwoju Podlaski Fundusz Rozwoju Wielkopolski Fundusz Rozwoju Pekabex Signify Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Nr 4(15)/2023

Pomorski Thinkletter 4(15)/2023

4(15)/2023 | Druga transformacja polskiej gospodarki – co nas czeka?

Pobierz

 • Co nowe, „zielone” reguły gry UE oznaczają dla polskich przedsiębiorstw?

 • Jak się odnaleźć w sytuacji geopolitycznych pęknięć?

 • Na czym polega technologiczno-cyfrowa zmiana, z AI na czele?

 • Jak będzie wyglądał przemysł kolejnej generacji?

 • Centrum czy peryferie – co wybierzemy?

 •  
 • Na publikację składa się ponad 25 głębokich tekstów prezentujących kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki w kontekście przemian geopolitycznych, technologiczno-rozwojowych i klimatyczno-środowiskowych. Różnorodność zebranych perspektyw powala lepiej zrozumieć na czym polega zasadnicza zmiana uwarunkowań gospodarczych na świecie, w jaki sposób rywalizacja Chiny-USA zdefiniuje przyszłość świata, co dalej z unijną polityką zielonej transformacji oraz na ile Polska jest gotowa do nowego wielkiego wysiłku transformacyjnego. Wśród autorów znaleźli się: prof. Roman Kuźniar z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, Jacek Dukaj, pisarz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Magdalena Kopczyńska, Dyrektor Generalna ds. Mobilności i Transportu (MOVE) Komisji Europejskiej, Jacek Truszczyński, Zastępca Szefa Działu ds. Zielonej Gospodarki i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Komisji Europejskiej, Jakub Boratyński, Dyrektor ds. Sieci i Zarządzania w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW) w Komisji Europejskiej, Ryszard Dyrga, Prezes Zarządu, Intel Technology Poland, Jacek Zwolak, Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Nr 3(14)/2023

Pomorski Thinkletter 3(14)/2023

3(14)/2023 | Polskie rolnictwo u progu wielkiej transformacji

Pobierz

 • Globalna perspektywa żywieniowa – czy powinniśmy się bać?
 • Polskie rolnictwo wobec integracji Ukrainy z UE.
 • Jak rozwijać sektor z troską o klimat i środowisko?
 • Modernizacja rolnictwa i wsi – jakie kierunki?
 • Woda, ziemia, bioróżnorodność – jak zadbać o kluczowe zasoby?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań prezentujących kluczowe wyzwania dla polskiego rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. Publikacja mapuje obszary, w których polskie (i europejskie) rolnictwo będzie musiało dokonać transformacji o strategicznym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju. Równocześnie wskazane zostają dylematy związane z wyborem optymalnego kierunku rozwoju oraz sugestie systemowych rozwiązań umożliwiających obranie najkorzystniejszej dla Polski drogi. Wśród autorów znaleźli się: Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, prof. Henryk Runowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Jacek Czarnecki, szef Działu Legislacji i Spraw Naukowych, Nestlé Polska i Nestlé Baltics, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, prof. Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, IUNG‑PIB, Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo­‑Wschodnią i Afrykę oraz prof. Wojciech Misiąg z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

BNP Paribas FOOD & AGRO         Nestle Good Food

Nr 2(13)/2023

Pomorski Thinkletter 2(13)/2023

2(13)/2023 | Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Pobierz

 • Dlaczego regiony są kluczem do drugiej fali modernizacji Polski?
 • Jak połączyć zieloną transformację z transformacją instytucjonalno-kulturową?
 • Jak budować siłę kapitałową regionów?
 • Nowa geografia rozwoju regionalnego – jakie siły napędowe i kierunki?
 • Dlaczego musimy połączyć planowanie przestrzenne z rozwojem gospodarczym?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 40 zróżnicowanych opracowań zebranych z okazji 25-lecia samorządności regionalnej. Publikacja pokazuje ewolucję roli i znaczenia samorządnych regionów od momentu ich powstania. Stawia również ważne pytania dotyczące ich współczesnej i przyszłej roli dla rozwoju Polski (w kontekście współczesnych wyzwań i modernizacji klimatyczno-technologiczno-kulturowej, którą przechodzi obecnie Europa i cały świat). Ta inicjatywa wydawnicza zgromadziła czołowych polskich ekspertów, przedstawicieli samorządów, reprezentantów świata nauki i trzeciego sektora oraz ekspertów europejskich. Wśród autorów znalazło się 6 Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Thomas Wobben, Dyrektor ds. Prac Legislacyjnych w Europejskim Komitecie Regionów, prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001, prof. Rafał Matyja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Olgierd R. Dziekoński, architekt, urbanista, ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Wielkopolska        Kujawy Pomorze        Lubuskie - warte zachodu        Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Na górę
Close