O Pomorskim Thinkletterze

Pomorski Thinkletter (ISSN 2720‑0310) to nowy jakościowo hub komunikacyjny wokół wyzwań rozwojowych całego naszego regionu i Polski zainicjowany i wydawany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (z siedzibą w Gdańsku) w ramach Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

Zależy nam, aby Pomorski Thinkletter był przestrzenią skupiającą przedstawicieli różnych sektorów i branż – zarówno osoby zaangażowane społecznie, jak i sektor nauki, biznesu czy administracji. Chcemy aby była to agora wielostronnej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz uspójniania perspektyw. Założenia tej inicjatywy prezentuje artykuł dra Jana Szomburga, Przewodniczącego Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Inicjatora Kongresu Obywatelskiego, założyciela i wieloletniego Prezesa IBnGR, zatytułowany Idea nowej agory Pomorza

Zachęcamy do zapisania się do grona stałych odbiorców, aby informację o nowych wydaniach otrzymywać bezpośrednio na adres e-mail. Subskrypcja jest bezpłatna.

Dotychczas opublikowane numery w formacie PDF można pobrać poniżej lub przeglądać poprzez poszczególne teksty.

logo IBnGR

Wydawca

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. +48 58 524 49 30
ibngr@ibngr.pl


3/2021

okładka „Sens i drogi do Zielonego Ładu”

3/2021 | Sens i drogi do Zielonego Ładu

Pobierz

 • Jaka jest filozofia i sens Europejskiego Zielonego Ładu? Na ile jest to jedynie polityka ekologiczna, a na ile strategia wielkiej społeczno­‑gospodarczej transformacji? W jaki sposób powinna się względem niej pozycjonować Polska?
 • Jak rozległa i głęboka będzie zielona transformacja? Kogo dotknie w największym stopniu? Jakie będą główne źródła presji dekarbonizacyjnej?
 • W jaki sposób Europejski Zielony Ład wpłynie na rozwój Pomorza? W których obszarach zrodzi dla nas największe szanse? Czy nasz region ma potencjał, by stać się polskim liderem dekarbonizacji?

W publikacji wśród ponad 20 opracowań znalazły się głosy m.in. Witolda Naturskiego, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i b. Premiera RP, Brunona Bartkiewicza, Prezesa Zarządu, ING Banku Śląskiego, Agnieszki Ragin, Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępcy Dyrektora IOŚ-PIB ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej, prof. Macieja Chorowskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicieli świata nauki, samorządu innowacyjnego biznesu. Ta publikacja pozwala zrozumieć sens i istotę Europejskiego Zielonego Ładu.


2/2021

okładka „Drogi do innowacyjnych regionów i Polski”

2/2021 | Drogi do innowacyjnych regionów i Polski

Pobierz

 • Jaka jest dziś stawka globalnego wyścigu technologicznego? Co może zrobić Unia Europejska, by dogonić uciekające Stany Zjednoczone i Chiny?
 • W jaki sposób powinniśmy tworzyć i wspierać w Polsce rozwój środowisk sprzyjających tworzeniu innowacji, w których następuje naturalna i spontaniczna wymiana pomysłów, koncepcji i idei?
 • Dlaczego polskie regiony – chcąc dołączyć do najwyżej rozwiniętych w Europie – muszą przeobrazić się z naśladowców w pionierów, kreujących nowe drogi rozwoju?

W publikacji wśród ponad 20 opracowań znalazły się głosy m.in. prof. Mariusza Orłowskiego z Uniwersytetu Virginia Tech, dra inż. Wojciecha Kamienieckiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dra Sławomira Tokarskiego, Dyrektora ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Komisji Europejskiej, Anny Streżyńskiej, b. Minister Cyfryzacji, Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli świata naukiinnowacyjnego biznesu. Ta publikacja daje wgląd zarówno w globalne i europejskie uwarunkowania, których nie powinniśmy ignorować rozwijając innowacje w Polsce, jak również pokazuje nasze słabe i mocne strony, prezentuje doświadczenia regionów i firm, które aktywnie uczestniczą w procesie budowania naszej globalnej konkurencyjności.


1/2021

okładka Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski

1/2021 | Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski

Pobierz

Czy sąsiedztwo i lokalność mogą być dziś dla nas…

 • przestrzeniami nowego ładu i nowej nadziei?
 • miejscami wykuwania się nowych wzorców komunikacji i przełamywania podziałów generowanych przez spory ideologiczne „wielkiej polityki”?
 • formą terapii, ochroną przed skutkami niepewności i chaosu współczesnego świata?
 • przeciwwagą dla uniformizującego i standaryzującego wpływu globalizacji?

W numerze, wśród ponad 40 artykułów i wywiadów, znalazły się głosy m.in. prof. Jerzego Bralczyka, urbanistów, architektów, prezydentów Gdańska, Gdyni, Łodzi, Wrocławia a także ekspertów – teoretyków i praktyków wielu dziedzin, którzy ukazali fenomen lokalności na różnorodnych płaszczyznach. To głosy inspiracji nie tylko dla samorządowców, przedstawicieli świata nauki czy biznesu, ale także dla nas wszystkich, obywateli – sąsiadów i mieszkańców ulic, osiedli, dzielnic.


3/2020

okładka Siła lokalności dla budowy Europejskiego Zielonego Ładu

3/2020 | Siła lokalności dla budowy Europejskiego Zielonego Ładu

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Co tak naprawdę kryje się pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu i co to oznacza dla gospodarki, regionów oraz miast?
 • Dlaczego wdrażanie nowej unijnej strategii może być szczególnie skuteczne na poziomie regionalnym oraz lokalnym?
 • W jaki sposób samorząd może budować Zielony Ład razem i w prawdziwym partnerstwie z mieszkańcami?
 • Jakie są obecnie największe potrzeby Pomorza w kontekście działań klimatyczno­‑środowiskowych?

W publikacji wśród ponad 15 głosów eksperckich, znalazły się wypowiedzi m.in. dra Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jacka Piskozuba z Instytutu Oceanologii PAN, dr Justyny Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy oraz Jana F. Staniłko, b. Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii.