Pomorski Thinkletter

Nr 2(13)/2023

Pomorski Thinkletter 2(13)/2023

2(13)/2023 | Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Pobierz

 • Dlaczego regiony są kluczem do drugiej fali modernizacji Polski?
 • Jak połączyć zieloną transformację z transformacją instytucjonalno-kulturową?
 • Jak budować siłę kapitałową regionów?
 • Nowa geografia rozwoju regionalnego – jakie siły napędowe i kierunki?
 • Dlaczego musimy połączyć planowanie przestrzenne z rozwojem gospodarczym?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 40 zróżnicowanych opracowań zebranych z okazji 25-lecia samorządności regionalnej. Publikacja pokazuje ewolucję roli i znaczenia samorządnych regionów od momentu ich powstania. Stawia również ważne pytania dotyczące ich współczesnej i przyszłej roli dla rozwoju Polski (w kontekście współczesnych wyzwań i modernizacji klimatyczno-technologiczno-kulturowej, którą przechodzi obecnie Europa i cały świat). Ta inicjatywa wydawnicza zgromadziła czołowych polskich ekspertów, przedstawicieli samorządów, reprezentantów świata nauki i trzeciego sektora oraz ekspertów europejskich. Wśród autorów znalazło się 6 Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Thomas Wobben, Dyrektor ds. Prac Legislacyjnych w Europejskim Komitecie Regionów, prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001, prof. Rafał Matyja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Olgierd R. Dziekoński, architekt, urbanista, ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Wielkopolska        Kujawy Pomorze        Lubuskie - warte zachodu        Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Nr 1(12)/2023

Pomorski Thinkletter 1(12)/2023

1(12)/2023 | Zielona transformacja i rozwój miast

Pobierz

 • Niezależność energetyczna miast – jak ją tworzyć?
 • Dlaczego bez modernizacji budynków nie będzie zielonej transformacji?
 • Zurbanizowany ślad węglowy – jak go redukować?
 • Co ze strategią rozwoju w niestabilnych czasach?
 • Czego możemy się nauczyć od mniejszych ośrodków?
 • Jak wzmacniać wspólnotowość miejską?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 30 zróżnicowanych opracowań. To pogłębiona analiza pokazująca jak miasta mogą kontynuować swój rozwój realizując dodatkowo nowe priorytetowe działania związane z zieloną transformacją oraz troską o przyrodę i środowisko. Publikacja prezentuje wyzwania stojące przed polskimi miastami na tle istotnych przemian w Europie i w Polsce. Wskazuje na potrzebę nowego podejścia przy tworzeniu miejskich założeń planistycznych i urbanistycznych, strategii rozwoju oraz polityki energetycznej. Ta inicjatywa zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, reprezentantów świata nauki oraz trzeciego sektora. Wśród autorów znalazło się 6 prezydentów polskich miast (m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku oraz dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni), prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr inż. Renata Calak, Dyrektor Dep. Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, dr Sławomir Tokarski, Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makro­‑regionów, Interreg i wdrażania programów (DG REGIO) w Komisji Europejskiej oraz Joanna Erbel, socjolożka, Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Miasto Gdynia Związek Miast Polskich Miasto Białystok

Nr 4(11)/2022

4/2022 | Nowa era globalizacji – co nas czeka, jakie szanse dla Polski?

Pobierz

 • Wielka geostrategiczna szachownica – jak ją czytać?
 • Czy czeka nas deglobalizacja, reglobalizacja, a może podział na „dwa światy”?
 • Jak zmiany kulturowe, wędrówki ludów i powszechna cyfryzacja przeformatują świat?
 • Na czym polega gra o surowce przemysłu przyszłości?
 • Co powinna zrobić Europa, by stawić czoła transformującej się globalizacji?
 • Czy międzynarodowe przetasowania mogą być szansą dla Polski?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. To wnikliwa analiza nowej globalnej sytuacji geopolitycznej biorąca pod uwagę różnorodne aspekty – od kulturowo­‑społecznych, poprzez gospodarcze, aż po polityczno­‑militarne. Publikacja wskazuje na wyzwania oraz szanse, które w nowej rzeczywistości rysują się przed Polską i Europą. Ta inicjatywa zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków życia gospodarczego. Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, Eugeniusz Smolar, Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Renata Mieńkowska­‑Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Kazimierz Krzysztofek z Uniwersytetu SWPS, Jacek Dukaj, pisarz, Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska, Michał Zygmunt, Wiceprezes Zarządu Elemental Holding, Daniel Cios, oficer polityczny ds. surowców w Komisji Europejskiej, dr Paweł Kuch, p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Piotr Dytko, Członek Zarządu wykonujący funkcję i obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju     Polska Agencja Inwestycji i Handlu     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne     Krajowa Izba Gospodarcza    

Nr 3(10)/2022

3/2022 | Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu

Pobierz

 • Jak wyżywić wciąż rosnącą populację świata, nie doprowadzając do kryzysu klimatycznego?
 • Co dalej ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej?
 • Jaki potencjał dla rolnictwa tkwi w nowych technologiach (AI, mapowanie GPS, farmy wertykalne itd.)?
 • Czy duże rozdrobnienie polskich gospodarstw jest faktycznie barierą rozwojową?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. To pierwsza tak kompleksowa próba zrozumienia istoty zielonej transformacji rolnictwa w Polsce – nie tylko jej względów klimatycznych, ale również, nie mniej istotnych, przesłanek społecznych oraz związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Ta inicjatywa badawczo­‑wydawnicza zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również niezwykle ważnych przedstawicieli środowiska biznesu, administracji publicznej i organizacji branżowych. Wśród autorów znaleźli się m.in. Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa, dr inż. Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo­‑Wschodnią i Afrykę, Jarosław Peczka, Właściciel BIO‑GEN i Współwłaściciel Bio‑Lider, prof. Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Ekspert Koalicji Klimatycznej, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” oraz Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Partnerzy

   Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group   

Partnerzy numeru

                                   

Nr 2(9)/2022

2/2022 | Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości

Pobierz

 • Na jakie wyzwania muszą znaleźć odpowiedź samorządy wojewódzkie w turbulentnych czasach?
 • Co dla polskich regionów oznacza wojna w Ukrainie?
 • Jakie zmiany przyniosą depopulacja i migracje?
 • Dlaczego i w którą stronę ewoluuje polityka UE wobec regionów?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 30 zróżnicowanych opracowań. To pierwsza tego typu inicjatywa badawczo-wydawnicza gromadząca najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz polityki spójności, stawiająca ważne pytania o przyszłą rolę regionów w Europie i w Polsce. Wśród autorów znaleźli się m.in. Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, liderzy samorządów regionalnych: Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego; Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Maciej Popowski, Dyrektor DG NEAR w Komisji Europejskiej; dr Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; prof. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. Tomasz Komornicki, PAN; prof. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy do obejrzenia debat online towarzyszących premierze tej publikacji:

 • Wojna w Ukrainie a polskie regiony – z udziałem dra Piotra Żubera (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Zbigniewa Wojciechowskiego (Wicemarszałka Województwa Lubelskiego), Bogdana Kawałko (Dyrektora Departamentu Strategii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) oraz Marka Dareckiego (Prezes Zarządu klastra Dolina Lotnicza).
 • Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości –  z udziałem Władysława Ortyla (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Elżbiety A. Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego) oraz Janusza Sepioła (Marszałka Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006).

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej        20 lat dla Polski - Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Samorząd Województwa Opolskiego        Lubuskie - warte zachodu        Warmia i Mazury        Olivia Centre

Na górę
Close