Pomorski Thinkletter

Nr 4(15)/2023

Pomorski Thinkletter 4(15)/2023

4(15)/2023 | Druga transformacja polskiej gospodarki – co nas czeka?

Pobierz

 • Co nowe, „zielone” reguły gry UE oznaczają dla polskich przedsiębiorstw?

 • Jak się odnaleźć w sytuacji geopolitycznych pęknięć?

 • Na czym polega technologiczno-cyfrowa zmiana, z AI na czele?

 • Jak będzie wyglądał przemysł kolejnej generacji?

 • Centrum czy peryferie – co wybierzemy?

 •  
 • Na publikację składa się ponad 25 głębokich tekstów prezentujących kluczowe wyzwania dla polskiej gospodarki w kontekście przemian geopolitycznych, technologiczno-rozwojowych i klimatyczno-środowiskowych. Różnorodność zebranych perspektyw powala lepiej zrozumieć na czym polega zasadnicza zmiana uwarunkowań gospodarczych na świecie, w jaki sposób rywalizacja Chiny-USA zdefiniuje przyszłość świata, co dalej z unijną polityką zielonej transformacji oraz na ile Polska jest gotowa do nowego wielkiego wysiłku transformacyjnego. Wśród autorów znaleźli się: prof. Roman Kuźniar z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, Jacek Dukaj, pisarz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Magdalena Kopczyńska, Dyrektor Generalna ds. Mobilności i Transportu (MOVE) Komisji Europejskiej, Jacek Truszczyński, Zastępca Szefa Działu ds. Zielonej Gospodarki i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Komisji Europejskiej, Jakub Boratyński, Dyrektor ds. Sieci i Zarządzania w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW) w Komisji Europejskiej, Ryszard Dyrga, Prezes Zarządu, Intel Technology Poland, Jacek Zwolak, Prezes Zarządu, Pomorski Fundusz Rozwoju oraz Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydentka Gdyni ds. gospodarki.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Nr 3(14)/2023

Pomorski Thinkletter 3(14)/2023

3(14)/2023 | Polskie rolnictwo u progu wielkiej transformacji

Pobierz

 • Globalna perspektywa żywieniowa – czy powinniśmy się bać?
 • Polskie rolnictwo wobec integracji Ukrainy z UE.
 • Jak rozwijać sektor z troską o klimat i środowisko?
 • Modernizacja rolnictwa i wsi – jakie kierunki?
 • Woda, ziemia, bioróżnorodność – jak zadbać o kluczowe zasoby?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań prezentujących kluczowe wyzwania dla polskiego rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich. Publikacja mapuje obszary, w których polskie (i europejskie) rolnictwo będzie musiało dokonać transformacji o strategicznym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju. Równocześnie wskazane zostają dylematy związane z wyborem optymalnego kierunku rozwoju oraz sugestie systemowych rozwiązań umożliwiających obranie najkorzystniejszej dla Polski drogi. Wśród autorów znaleźli się: Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, prof. Henryk Runowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Jacek Czarnecki, szef Działu Legislacji i Spraw Naukowych, Nestlé Polska i Nestlé Baltics, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, prof. Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, IUNG‑PIB, Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo­‑Wschodnią i Afrykę oraz prof. Wojciech Misiąg z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

BNP Paribas FOOD & AGRO         Nestle Good Food

Nr 2(13)/2023

Pomorski Thinkletter 2(13)/2023

2(13)/2023 | Regiony motorem drugiej fali modernizacji Polski?

Pobierz

 • Dlaczego regiony są kluczem do drugiej fali modernizacji Polski?
 • Jak połączyć zieloną transformację z transformacją instytucjonalno-kulturową?
 • Jak budować siłę kapitałową regionów?
 • Nowa geografia rozwoju regionalnego – jakie siły napędowe i kierunki?
 • Dlaczego musimy połączyć planowanie przestrzenne z rozwojem gospodarczym?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 40 zróżnicowanych opracowań zebranych z okazji 25-lecia samorządności regionalnej. Publikacja pokazuje ewolucję roli i znaczenia samorządnych regionów od momentu ich powstania. Stawia również ważne pytania dotyczące ich współczesnej i przyszłej roli dla rozwoju Polski (w kontekście współczesnych wyzwań i modernizacji klimatyczno-technologiczno-kulturowej, którą przechodzi obecnie Europa i cały świat). Ta inicjatywa wydawnicza zgromadziła czołowych polskich ekspertów, przedstawicieli samorządów, reprezentantów świata nauki i trzeciego sektora oraz ekspertów europejskich. Wśród autorów znalazło się 6 Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego), Thomas Wobben, Dyrektor ds. Prac Legislacyjnych w Europejskim Komitecie Regionów, prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001, prof. Rafał Matyja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Olgierd R. Dziekoński, architekt, urbanista, ekspert w zakresie gospodarki lokalnej i samorządności.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Wielkopolska        Kujawy Pomorze        Lubuskie - warte zachodu        Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Nr 1(12)/2023

Pomorski Thinkletter 1(12)/2023

1(12)/2023 | Zielona transformacja i rozwój miast

Pobierz

 • Niezależność energetyczna miast – jak ją tworzyć?
 • Dlaczego bez modernizacji budynków nie będzie zielonej transformacji?
 • Zurbanizowany ślad węglowy – jak go redukować?
 • Co ze strategią rozwoju w niestabilnych czasach?
 • Czego możemy się nauczyć od mniejszych ośrodków?
 • Jak wzmacniać wspólnotowość miejską?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 30 zróżnicowanych opracowań. To pogłębiona analiza pokazująca jak miasta mogą kontynuować swój rozwój realizując dodatkowo nowe priorytetowe działania związane z zieloną transformacją oraz troską o przyrodę i środowisko. Publikacja prezentuje wyzwania stojące przed polskimi miastami na tle istotnych przemian w Europie i w Polsce. Wskazuje na potrzebę nowego podejścia przy tworzeniu miejskich założeń planistycznych i urbanistycznych, strategii rozwoju oraz polityki energetycznej. Ta inicjatywa zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, reprezentantów świata nauki oraz trzeciego sektora. Wśród autorów znalazło się 6 prezydentów polskich miast (m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku oraz dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni), prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego, dr inż. Renata Calak, Dyrektor Dep. Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, prof. Zygmunt Frankiewicz, Senator RP, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich, dr Sławomir Tokarski, Dyrektor ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej, makro­‑regionów, Interreg i wdrażania programów (DG REGIO) w Komisji Europejskiej oraz Joanna Erbel, socjolożka, Dyrektorka ds. protopii CoopTech Hub.

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Miasto Gdynia Związek Miast Polskich Miasto Białystok

Nr 4(11)/2022

4/2022 | Nowa era globalizacji – co nas czeka, jakie szanse dla Polski?

Pobierz

 • Wielka geostrategiczna szachownica – jak ją czytać?
 • Czy czeka nas deglobalizacja, reglobalizacja, a może podział na „dwa światy”?
 • Jak zmiany kulturowe, wędrówki ludów i powszechna cyfryzacja przeformatują świat?
 • Na czym polega gra o surowce przemysłu przyszłości?
 • Co powinna zrobić Europa, by stawić czoła transformującej się globalizacji?
 • Czy międzynarodowe przetasowania mogą być szansą dla Polski?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. To wnikliwa analiza nowej globalnej sytuacji geopolitycznej biorąca pod uwagę różnorodne aspekty – od kulturowo­‑społecznych, poprzez gospodarcze, aż po polityczno­‑militarne. Publikacja wskazuje na wyzwania oraz szanse, które w nowej rzeczywistości rysują się przed Polską i Europą. Ta inicjatywa zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków życia gospodarczego. Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, Eugeniusz Smolar, Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Renata Mieńkowska­‑Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Kazimierz Krzysztofek z Uniwersytetu SWPS, Jacek Dukaj, pisarz, Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska, Michał Zygmunt, Wiceprezes Zarządu Elemental Holding, Daniel Cios, oficer polityczny ds. surowców w Komisji Europejskiej, dr Paweł Kuch, p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Piotr Dytko, Członek Zarządu wykonujący funkcję i obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju     Polska Agencja Inwestycji i Handlu     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne     Krajowa Izba Gospodarcza    

Na górę
Close