Pomorski Thinkletter

Nr 4(11)/2022

4/2022 | Nowa era globalizacji – co nas czeka, jakie szanse dla Polski?

Pobierz

 • Wielka geostrategiczna szachownica – jak ją czytać?
 • Czy czeka nas deglobalizacja, reglobalizacja, a może podział na „dwa światy”?
 • Jak zmiany kulturowe, wędrówki ludów i powszechna cyfryzacja przeformatują świat?
 • Na czym polega gra o surowce przemysłu przyszłości?
 • Co powinna zrobić Europa, by stawić czoła transformującej się globalizacji?
 • Czy międzynarodowe przetasowania mogą być szansą dla Polski?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. To wnikliwa analiza nowej globalnej sytuacji geopolitycznej biorąca pod uwagę różnorodne aspekty – od kulturowo­‑społecznych, poprzez gospodarcze, aż po polityczno­‑militarne. Publikacja wskazuje na wyzwania oraz szanse, które w nowej rzeczywistości rysują się przed Polską i Europą. Ta inicjatywa zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów, przedstawicieli świata nauki oraz praktyków życia gospodarczego. Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Mariusz Orłowski z Virginia Tech University, Eugeniusz Smolar, Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej, prof. Renata Mieńkowska­‑Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Kazimierz Krzysztofek z Uniwersytetu SWPS, Jacek Dukaj, pisarz, Dominika Bettman, Dyrektor Generalna, Microsoft Polska, Michał Zygmunt, Wiceprezes Zarządu Elemental Holding, Daniel Cios, oficer polityczny ds. surowców w Komisji Europejskiej, dr Paweł Kuch, p.o. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Piotr Dytko, Członek Zarządu wykonujący funkcję i obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju     Polska Agencja Inwestycji i Handlu     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne     Krajowa Izba Gospodarcza    

Nr 3(10)/2022

3/2022 | Zielona transformacja polskiego rolnictwa – sens, filozofia i drogi do celu

Pobierz

 • Jak wyżywić wciąż rosnącą populację świata, nie doprowadzając do kryzysu klimatycznego?
 • Co dalej ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej?
 • Jaki potencjał dla rolnictwa tkwi w nowych technologiach (AI, mapowanie GPS, farmy wertykalne itd.)?
 • Czy duże rozdrobnienie polskich gospodarstw jest faktycznie barierą rozwojową?
 •  
 • Na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. To pierwsza tak kompleksowa próba zrozumienia istoty zielonej transformacji rolnictwa w Polsce – nie tylko jej względów klimatycznych, ale również, nie mniej istotnych, przesłanek społecznych oraz związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Ta inicjatywa badawczo­‑wydawnicza zgromadziła najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również niezwykle ważnych przedstawicieli środowiska biznesu, administracji publicznej i organizacji branżowych. Wśród autorów znaleźli się m.in. Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa, dr inż. Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, dr Jerzy Plewa, ekspert Team Europe, Bartosz Urbaniak, Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo­‑Wschodnią i Afrykę, Jarosław Peczka, Właściciel BIO‑GEN i Współwłaściciel Bio‑Lider, prof. Zbigniew M. Karaczun, Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW, Ekspert Koalicji Klimatycznej, Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” oraz Marek Łucyk, Wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Partnerzy

   Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group   

Partnerzy numeru

                                   

Nr 2(9)/2022

2/2022 | Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości

Pobierz

 • Na jakie wyzwania muszą znaleźć odpowiedź samorządy wojewódzkie w turbulentnych czasach?
 • Co dla polskich regionów oznacza wojna w Ukrainie?
 • Jakie zmiany przyniosą depopulacja i migracje?
 • Dlaczego i w którą stronę ewoluuje polityka UE wobec regionów?
 •  
 • Na publikację składa się ponad 30 zróżnicowanych opracowań. To pierwsza tego typu inicjatywa badawczo-wydawnicza gromadząca najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz polityki spójności, stawiająca ważne pytania o przyszłą rolę regionów w Europie i w Polsce. Wśród autorów znaleźli się m.in. Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, liderzy samorządów regionalnych: Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Elżbieta A. Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego; Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego; Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego; Maciej Popowski, Dyrektor DG NEAR w Komisji Europejskiej; dr Piotr Żuber, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; prof. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. Tomasz Komornicki, PAN; prof. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach czy Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zapraszamy do obejrzenia debat online towarzyszących premierze tej publikacji:

 • Wojna w Ukrainie a polskie regiony – z udziałem dra Piotra Żubera (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Radca Generalny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Zbigniewa Wojciechowskiego (Wicemarszałka Województwa Lubelskiego), Bogdana Kawałko (Dyrektora Departamentu Strategii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego) oraz Marka Dareckiego (Prezes Zarządu klastra Dolina Lotnicza).
 • Polskie regiony wobec nowej rzeczywistości –  z udziałem Władysława Ortyla (Marszałek Województwa Podkarpackiego), Elżbiety A. Polak (Marszałek Województwa Lubuskiego) oraz Janusza Sepioła (Marszałka Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006).

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej        20 lat dla Polski - Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej        Mazowsze - serce Polski        Podkarpackie - przestrzeń otwarta        Samorząd Województwa Opolskiego        Lubuskie - warte zachodu        Warmia i Mazury        Olivia Centre

Nr 1(8)/2022

1/2022 | Jaka logika rozwoju miast?

Pobierz

 • Nowy metabolizm miast – jak odpowiedzieć na wyzwania zielonej transformacji?
 • „Zatrzymać człowieka – ruszyć towar” – co spowoduje przewrót kopernikański w miejskiej mobilności i logistyce?
 • Technologizacja i wirtualizacja życia, rozrywki i pracy (AR, VR) – jak wpłyną na rozwój miast?
 • Demografia i migracje – w jaki sposób rozumieć nowe procesy i właściwie reagować?
 • Jakie „RAZEM” w miastach? Czy lokalność i sąsiedztwo mogą odegrać ważną rolę?
 •  
 • W publikacji zebrano blisko 30 zróżnicowanych opracowań, wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Markowski z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem Uniwersytetu Łódzkiego, dr Renata Calak, Dyrektorka Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor ogólnoeuropejskiego programu badawczego ESPON, Piotr Borawski, Wiceprezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Joanna Erbel, Liderka klubu samorządowego w CoopTech Hub, Sebastian Anioł, Wiceprezes Zarządu InPost S.A. oraz pisarz Jacek Dukaj. Ta publikacja pozwala zrozumieć jakiego rodzaju wyzwania będą decydowały o kierunkach rozwoju miast oraz jak najefektywniej na nie odpowiedzieć.

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Maritex Base Group

Partnerzy numeru

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Miasto Gdynia Olivia Centre Związek Miast Polskich Unia Metropolii Polskich
Fundusze Europejskie

Nr 4(7)/2021

4/2021 | Człowiek vs. algorytmy i sztuczna inteligencja – kto kogo zaprogramuje?

Pobierz

 • Jak daleko sięga władza sztucznej inteligencji i algorytmów? W jakich obszarach są one obecne? Na ile jest to oczywiste, a na ile zaskakujące?
 • Czy podmiotowość jest niezbywalnym atrybutem naszego człowieczeństwa? A może jesteśmy gotowi z niej zrezygnować w imię poczucia bezpieczeństwa, wygody życia czy optymalizacji naszych wyborów przy użyciu algorytmów AI?
 • Jak korzystać z dobrodziejstw technologii, zachowując jednocześnie nasze wartości i minimalizując ryzyka związane z cyfrową rewolucją?
 •  
 • W publikacji znalazło się blisko 20 zróżnicowanych opracowań, wśród wielu specjalistów i praktyków sektora nowoczesnych technologii znaleźć można m.in. takich autorów jak prof. Michał Kosiński, Stanford University, Katarzyna Szymielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Panoptykon, Jacek Dukaj, pisarz, prof. Mariusz Orłowski, Virginia Tech University, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego czy dr Justyna Pokojska, DELab Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future na Wydziale Socjologii UW. Ta publikacja pozwala zrozumieć co jest sednem cyfrowej rewolucji, jakie zagrożenia i szanse mogą z niej wynikać oraz jakie działania powinniśmy podjąć, aby maksymalizować płynące z niej korzyści.
Na górę
Close