Biuro Kongresu Obywatelskiego

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk

Sekretariat

tel. + 58 524 49 30
e-mail: kongres@ibngr.pl

Adam Leśniewicz
koordynator Kongresu Obywatelskiego

tel. + 22 544 20 20
e-mail: adam.lesniewicz@ibngr.pl

Mapa Dojazdu