Program

Program

– rozpoczęcie
październik – listopad 2022
ONLINE
, 29 października 2022 r.

Moderacja:

 • Miłosz Szymański, redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”, twórca kanału „Za Rubieżą”

Paneliści:

 • prof. Bogdan de Barbaro, Uniwersytet Jagielloński – Jak żyć w niestabilnych czasach (perspektywa osobowa)?
 • Janusz Sepioł, Architekt Miasta Rzeszowa, senator VII i VIII kadencji, Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 2002-2006, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Podstawy moralne kluczem do odporności zbiorowej i instytucjonalnej
 • prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Odporna gospodarka – co to znaczy i jakie drogi do niej prowadzą?

Moderacja:

 • Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Paneliści:

 • prof. Mariusz Orłowski, Virginia Tech University, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Deglobalizacja czy reglobalizacja? Co dzieje się dziś z relacjami w międzynarodowej gospodarce? Jakie znaczenie ma tu wyścig technologiczny Chiny-USA?
 • Jakub Kaszuba, Prezes Zarządu Base Group, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Wygrać na reglobalizacji – jak „przechwycić” produkcję, która do tej pory znajdowała się na Dalekim Wschodzie?
 • Daniel Cios, oficer polityczny ds. surowców, Komisja Europejska – Od surowców energetycznych do minerałów i metali przemysłu przyszłości – wielka gospodarcza transformacja świata
Debata zapowiada kolejny numer kwartalnika Pomorski Thinkletter nr 4(11)/2022, który będzie poświęcony przemianom w procesie globalizacji i wynikającym z tego implikacjom dla Polski. Całorocznymi partnerami tej inicjatywy badawczo-wydawniczej są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Pomorski Fundusz Rozwoju, Maritex, Base Group.
Partnerem numeru i niniejszej debaty jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Partnerzy Pomorskiego Thinklettera

Samorząd Województwa Pomorskiego
Gdańsk
Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
MARITEX
Base Group

Moderacja:

 • Miłosz Szymański, redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”, twórca kanału „Za Rubieżą”

Paneliści:

 • Eugeniusz Smolar, dziennikarz, analityk, Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych – Jaka Unia wobec wyzwań geopolitycznych i geogospodarczych? Wnioski dla Polski
 • prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – Drogi do silnej i odpornej Europy
 • Jan Filip Staniłko, NASK, b. Dyrektor departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Suwerenność Unii Europejskiej – po co i jakie drogi do niej prowadzą?
 • Stefan Widomski, Konsul Honorowy RP w Finlandii, były Wiceprezes Nokia Group, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Co nam mówi perspektywa skandynawska?

Moderator:

 • Wojciech Kłosowski, specjalista ds. rozwoju lokalnego

Paneliści:

 • Aldo Vargas­‑Tetmajer, koordynator Krajowego Punktu URBACT, ekspert Związku Miast Polskich – Jakich stabilizatorów potrzebuje miasto?
 • prof. Adam Drobniak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Jak budować odporność ekonomiczną miast?
 • dr Justyna Glusman, Dyrektor zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Nowe sposoby budowy stabilności finansowej samorządów

Patronat

Związek Miast Polskich

Moderator:

 • Przemysław Kluz, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Paneliści:

 • prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich – Wspólnoty miejskie w niestabilnych czasach – dlaczego ich potrzebujemy, jak je budować?
 • Katarzyna Zawodna‑Bijoch, Prezes Zarządu, Skanska CDE, Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Jak jakość przestrzeni pomaga lub przeszkadza tworzyć wspólnoty?
 • Wojciech Kłosowski, specjalista ds. rozwoju lokalnego – Zaangażowanie i energia mieszkańców – droga do budowy rezylientnej wspólnoty mieszkańców

Partnerzy sesji

Unia Metropolii Polskich
Skanska

Patronat

Kongres Ruchów Miejskich

Moderator:

 • prof. Michał Łuczewski, Uniwersytet Warszawski

Paneliści:

 • prof. Marcin Napiórkowski, Uniwersytet Warszawski – Jakiej narracji (opowieści) potrzebuje Polska?
 • prof. Andrzej Zybała, Szkoła Główna Handlowa – Kultura umysłowa Polaków a budowa silnej i odpornej Polski
 • Agata Kałamucka, doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, LabFam – Wspólne cele, droga do siły i odporności społeczeństwa
 • Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej – Sedno polskości – sedno wyzwań przyszłości. Jakie pomosty i jakie przeszkody

Patronat

Krajowa Izba Gospodarcza

Moderator:

 • Miłosz Szymański, redaktor podcastu „Głos Kongresu Obywatelskiego”, twórca kanału „Za Rubieżą”

Paneliści:

 • Jacek Dukaj, pisarz, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Jak cyfryzacja i AI przyspieszą wirtualizację życia i gospodarki? Co to oznacza dla ludzkości?
 • dr Justyna Pokojska, DELab UW, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego – Dusza i ciało w erze cyfrowej
 • Tomasz Niebylski, Dyrektor Sprzedaży, Microsoft Polska – Cyfrowy przewrót kopernikański w energetyce – na czym polega, co zmieni w naszym życiu (jako konsumentów, prosumentów)?

Moderator:

 • Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Paneliści:

 • Jarosław Makowski, Prezes, Instytut Obywatelski
 • Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz, Dyrektor, Instytut Strategie 2050, Ambasador RP w Federacji Rosyjskiej w latach 2014‑2016
 • dr Jan Parys, Projekt KONSENS, Minister Obrony Narodowej w latach 1991‑1992
Na górę
Close