Nr 1(16)/2024

Samorządy – nowe otwarcie | nr 1 (16)/ 2024 kwartalnika „Pomorski Thinkletter” – blisko 50 różnorodnych tekstów prezentujących kluczowe wyzwania stojące przed samorządami regionalnymi i lokalnymi.

Pomorski Thinkletter 1(16)/2024

1(16)/2024 | Samorządy – nowe otwarcie

Pobierz

  • Co o idei Samorządnej Rzeczpospolitej myślą dziś jej „ojcowie założyciele”?

  • Przewrót kopernikański w funkcjonowaniu samorządów – na czym polega, dlaczego go potrzebujemy?

  • Jak otworzyć samorządy na mieszkańcówNGO‑sy?

  • Rola, kompetencje i przyszłość samorządowych regionów – co nas czeka, jak poprawić mechanizmy polityki regionalnej?

  • W jaki sposób wzmocnić fundamenty finansowe samorządów?

Na publikację składa się blisko 50 tekstów ukazujących transformację Polski samorządowej z różnych perspektyw. Artykuły odsłaniają kulisy początków reformy – prezentują jej założenia i najważniejsze cele, które przyświecały „ojcom założycielom” Samorządnej Rzeczpospolitej, wskazują kluczowe osiągnięcia i mocne strony samorządów oraz istotne deficyty, na które należy odpowiedzieć, by sprostać współczesnym wyzwaniom. Czy „nowe otwarcie” okaże się okazją do istotnych reform funkcjonowania i finansowania samorządów? Od czego zacząć? Co wymaga zmian prawno-administracyjnych, a co zależy od filozofii i praktyki naszego codziennego działania?

Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, „ojcowie założyciele” Samorządnej Rzeczpospolitej (prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Stępień, prof. Mirosław Stec, prof. Leon Kieres, prof. Irena Lipowicz), trzech Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego), Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Wojciech Dziemianowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Tomasz Komornicki, z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk oraz szereg ekspertów z całej Polski.

Wydawca

logo IBnGR

 

Partnerzy

Samorząd Województwa Pomorskiego Miasto Gdańsk Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Maritex

Partnerzy numeru

Samorząd Województwa Mazowieckiego Samorząd Województwa Opolskiego Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej      Miasto Gdynia      Miasto Białystok Związek Miast Polskich Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego Podkarpacki Fundusz Rozwoju Podlaski Fundusz Rozwoju Wielkopolski Fundusz Rozwoju Pekabex Signify Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA

Na górę
Close