Pomorski Thinkletter

Nr 3(6)/2021

3/2021 | Sens i drogi do Zielonego Ładu

Pobierz

 • Jaka jest filozofia i sens Europejskiego Zielonego Ładu? Na ile jest to jedynie polityka ekologiczna, a na ile strategia wielkiej społeczno­‑gospodarczej transformacji? W jaki sposób powinna się względem niej pozycjonować Polska?
 • Jak rozległa i głęboka będzie zielona transformacja? Kogo dotknie w największym stopniu? Jakie będą główne źródła presji dekarbonizacyjnej?
 • W jaki sposób Europejski Zielony Ład wpłynie na rozwój Pomorza? W których obszarach zrodzi dla nas największe szanse? Czy nasz region ma potencjał, by stać się polskim liderem dekarbonizacji?
 •  
 • W publikacji wśród ponad 20 opracowań znalazły się głosy m.in. Witolda Naturskiego, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, b. Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i b. Premiera RP, Brunona Bartkiewicza, Prezesa Zarządu, ING Banku Śląskiego, Agnieszki Ragin, Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, Zastępcy Dyrektora IOŚ-PIB ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej, prof. Macieja Chorowskiego z Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawicieli świata nauki, samorządu innowacyjnego biznesu. Ta publikacja pozwala zrozumieć sens i istotę Europejskiego Zielonego Ładu.

Nr 2(5)/2021

2/2021 | Drogi do innowacyjnych regionów i Polski

Pobierz

 • Jaka jest dziś stawka globalnego wyścigu technologicznego? Co może zrobić Unia Europejska, by dogonić uciekające Stany Zjednoczone i Chiny?
 • W jaki sposób powinniśmy tworzyć i wspierać w Polsce rozwój środowisk sprzyjających tworzeniu innowacji, w których następuje naturalna i spontaniczna wymiana pomysłów, koncepcji i idei?
 • Dlaczego polskie regiony – chcąc dołączyć do najwyżej rozwiniętych w Europie – muszą przeobrazić się z naśladowców w pionierów, kreujących nowe drogi rozwoju?
 •  
 • W publikacji wśród ponad 20 opracowań znalazły się głosy m.in. prof. Mariusza Orłowskiego z Uniwersytetu Virginia Tech, dra inż. Wojciecha Kamienieckiego, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dra Sławomira Tokarskiego, Dyrektora ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Komisji Europejskiej, Anny Streżyńskiej, b. Minister Cyfryzacji, Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli świata naukiinnowacyjnego biznesu. Ta publikacja daje wgląd zarówno w globalne i europejskie uwarunkowania, których nie powinniśmy ignorować rozwijając innowacje w Polsce, jak również pokazuje nasze słabe i mocne strony, prezentuje doświadczenia regionów i firm, które aktywnie uczestniczą w procesie budowania naszej globalnej konkurencyjności.

Nr 1(4)/2021

1/2021 | Siła sąsiedztwa i lokalności dla budowy lepszej Polski

Pobierz

Czy sąsiedztwo i lokalność mogą być dziś dla nas…

 • przestrzeniami nowego ładu i nowej nadziei?
 • miejscami wykuwania się nowych wzorców komunikacji i przełamywania podziałów generowanych przez spory ideologiczne „wielkiej polityki”?
 • formą terapii, ochroną przed skutkami niepewności i chaosu współczesnego świata?
 • przeciwwagą dla uniformizującego i standaryzującego wpływu globalizacji?
 •  
 • W numerze, wśród ponad 40 artykułów i wywiadów, znalazły się głosy m.in. prof. Jerzego Bralczyka, urbanistów, architektów, prezydentów Gdańska, Gdyni, Łodzi, Wrocławia a także ekspertów – teoretyków i praktyków wielu dziedzin, którzy ukazali fenomen lokalności na różnorodnych płaszczyznach. To głosy inspiracji nie tylko dla samorządowców, przedstawicieli świata nauki czy biznesu, ale także dla nas wszystkich, obywateli – sąsiadów i mieszkańców ulic, osiedli, dzielnic.

Nr 3(3)/2020

3/2020 | Siła lokalności dla budowy Europejskiego Zielonego Ładu

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Co tak naprawdę kryje się pod hasłem Europejskiego Zielonego Ładu i co to oznacza dla gospodarki, regionów oraz miast?
 • Dlaczego wdrażanie nowej unijnej strategii może być szczególnie skuteczne na poziomie regionalnym oraz lokalnym?
 • W jaki sposób samorząd może budować Zielony Ład razem i w prawdziwym partnerstwie z mieszkańcami?
 • Jakie są obecnie największe potrzeby Pomorza w kontekście działań klimatyczno­‑środowiskowych?
 •  
 • W publikacji wśród ponad 15 głosów eksperckich, znalazły się wypowiedzi m.in. dra Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prof. Jacka Piskozuba z Instytutu Oceanologii PAN, dr Justyny Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy oraz Jana F. Staniłko, b. Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii.

Nr 2(2)/2020

2/2020 | Stawka i oblicza cyfryzacji

Pobierz

Kluczowe pytania:

 • Jaka jest rzeczywista stawka cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, samorządów i administracji?
 • Czy i w jaki sposób nasz rdzeń kulturowo‑mentalny zweryfikuje ten proces?
 • Dlaczego nawet najdalej posunięta digitalizacja pojedynczej firmy czy urzędu nie wystarczy i konieczne jest szersze – kompatybilne z otoczeniem – ucyfrowienie sieciowe?
 • Jak dziś wygląda transformacja technologiczno‑cyfrowa małych i średnich przedsiębiorstw z Pomorza?
 •  
 • W wydaniu wśród 25 głosów eksperckich znalazły się wypowiedzi m.in. byłej Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej, Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dra inż. Wojciecha Kamienieckiego, Prezesa Zarządu CD Projekt, Adama Kicińskiego czy Prezesa Zarządu Blue Media, Sebastiana Ptaka.
Na górę
Close