Aktualności

Oczekiwanie dobrego rządzenia

W wyborach 15 października młode pokolenie dało znać, jakiej chce Polski i czego oczekuje od władzy. W istocie był to swego rodzaju kredyt zaufania i zaangażowania, który warto zrozumieć – także w kontekście czekających nas wyborów samorządowych. Młodzi nie chcą zawłaszczania Polski przez elity władzy – niezależnie od jej politycznych barw. Chcą władzy służebnej i efektywnej – zdolnej do rozwiązywania współczesnych problemów, do zapewniania usług publicznych na wysokim poziomie. Chcą tworzenia nowych szans, a nie zamiany jednych układów na inne; merytoryczności i efektywności, a nie klientelistycznych „dworów” i celebracji.

Obywatelscy obywatele – służebne państwo

Jak (od)budować wspólnotę Polaków? Kluczem są tu obywatelscy obywatele, którzy nie przyjmują ani postawy „wyznawców” tej czy innej opcji politycznej, ani też nie ograniczają się do funkcjonowania w sferze wyłącznie prywatnej. Potrzebujemy obywateli, którzy patrzą na Polskę i polskie państwo jako całość. Myślą kategoriami „Rzeczpospolitej” , czują się w swoim państwie silni, podmiotowi i oczekują od państwa postawy służebnej. Patrzą na ręce każdej władzy, opowiadają się po stronie wspólnych dla wszystkich „reguł gry” (pewnych zasad podstawowych) znajdujących odzwierciedlenie zarówno w systemie prawnym, jak i w dobrych obyczajach politycznych (kultury politycznej) oraz są aktywni w życiu społecznym.

Debaty XVIII Kongresu Obywatelskiego

Poznaj siedem zróżnicowanych debat XVIII Kongresu Obywatelskiego Polska - nowe otwarcie! Jak na przyszłość lepiej zabezpieczyć polską demokrację? Co jest istotą kolejnej transformacji, która czeka polską gospodarkę oraz rolnictwo? Jak budować obywatelską Polskę i wspólnotę? W jaki sposób wielka cyfrowa rewolucja i AI wpłyną na to, jak definiujemy człowieczeństwo?

Polska – nowe otwarcie | XVIII Kongres Obywatelski

Potrzebujemy przywództwa transformacyjno­‑rozwojowego zdolnego do reorganizacji państwa i wytworzenia systemu kompleksowych i spójnych polityk publicznych. Celem musi być fundamentalna zmiana – państwo ma służyć interesowi całego społeczeństwa i kraju (celom publicznym). Tego procesu nie możemy jednak zostawić nowej, „oświeconej” władzy. Musimy pozostać w zainteresowaniu sprawami publicznymi, a nawet więcej – rozwijać się kompetencyjnie i coraz lepiej artykułować swoje preferencje. - pisze dr Jan Szomburg zapowiadając debatę XVIII Kongresu Obywatelskiego.

Klientelizm czy równe zasady dla wszystkich – jakie państwo?

Jak zorganizować naszą wspólnotę narodową, aby wykorzystać talenty, wiedzę i energię wszystkich Polaków? Czy chcemy władzy, która kreuje klasę uprzywilejowaną („swoich”) – która może otwarcie korzystać z klientelistycznej relacji, dopóki godzi się oddać wolność za korzyści materialne? Na jakich zasadach chcemy oprzeć dalszy rozwój Polski? Gdzie będziemy – jako Polacy i Polska – za 5‑10 lat? Ile ma być tutaj „reguł gry” i znaczenia instytucji, a ile „czystej siły” (kto ma większe zasoby, tego racja)? | dr Jan Szomburg

Na górę
Close