Aktualności

Gaz do dechy ale najpierw przeprojektujmy pojazd

Czy nauczyliśmy się już planować i zarządzać naszym rozwojem i mamy już dojrzałość instytucjonalną pozwalającą na realizację wielkich projektów? Czy my – obywatele – powinniśmy najpierw wymagać lepszego zorganizowania się i zarządzania w sferze publicznej (bardziej efektywnego państwa) czy skokowego zwiększenia wydatków na inwestycje publiczne? Czy przezwyciężyliśmy już syndrom resortowości i silosowości zarządzania państwem? | dr Jan Szomburg

Nowe otwarcie w samorządach | debata online

Ostatnie wybory przyniosły zmianę władzy w wielu naszych lokalnych ojczyznach. Wybory są zresztą dobrą okazją do nowego otwarcia i przemyślenia priorytetów także w tych samorządach gdzie "u sterów" pozostali dotychczasowi włodarze. Prowokują do zmodyfikowania sposobu funkcjonowania czy zastosowania nowych form współpracy. Chcąc wykorzystać ten moment organizujemy 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 debatę online pt. "Samorządy – nowe otwarcie w relacjach międzyszczeblowych i w sposobie funkcjonowania".

Publikacja „Samorządy – nowe otwarcie”

Publikacja "Samorządy - nowe otwarcie" - blisko 50 tekstów ukazujących transformację Polski samorządowej z różnych perspektyw. Autorzy odsłaniają kulisy początków reformy – prezentują jej założenia i najważniejsze cele, które przyświecały "ojcom założycielom" Samorządnej Rzeczpospolitej oraz wskazują kluczowe osiągnięcia i mocne strony samorządów, jak również istotne deficyty, na które należy odpowiedzieć, by sprostać współczesnym wyzwaniom. Czy "nowe otwarcie" okaże się okazją do istotnych reform funkcjonowania oraz finansowania samorządów? Od czego zacząć? Co wymaga zmian prawno-administracyjnych, a co zależy od filozofii i praktyki naszego codziennego działania?

25-lecie Samorządu Województwa Pomorskiego | dr Jan Szomburg nagrodzony

22 marca w Akademii Muzycznej w Gdańsku została zorganizowana uroczysta gala z okazji 25-lecia Samorządu Województwa Pomorskiego, na której wręczono specjalne statuetki Gryfa dla „kreatorów marki Pomorza”, osób, które odegrały ...

Przewrót kopernikański w samorządach?

Czeka nas zmiana cywilizacyjna. Samorządowcy muszą przyjąć nową filozofię działania – porzucić podejście silosowe i nabyć zdolności do postrzegania rozwoju swoich „małych ojczyzn” w sposób całościowy, międzysektorowy i długofalowy. Stworzyć samorząd oparty na ludziach. Bo to właśnie ludzie staną się najważniejsi – ich potrzeby, aspiracje i preferencje. Wśród kandydatów w nadchodzących wyborach szukajmy takich przedstawicieli, którzy to rozumieją i będą w tym kierunku działać. | dr Jan Szomburg

Oczekiwanie dobrego rządzenia

W wyborach 15 października młode pokolenie dało znać, jakiej chce Polski i czego oczekuje od władzy. W istocie był to swego rodzaju kredyt zaufania i zaangażowania, który warto zrozumieć – także w kontekście czekających nas wyborów samorządowych. Młodzi nie chcą zawłaszczania Polski przez elity władzy – niezależnie od jej politycznych barw. Chcą władzy służebnej i efektywnej – zdolnej do rozwiązywania współczesnych problemów, do zapewniania usług publicznych na wysokim poziomie. Chcą tworzenia nowych szans, a nie zamiany jednych układów na inne; merytoryczności i efektywności, a nie klientelistycznych „dworów” i celebracji.

Obywatelscy obywatele – służebne państwo

Jak (od)budować wspólnotę Polaków? Kluczem są tu obywatelscy obywatele, którzy nie przyjmują ani postawy „wyznawców” tej czy innej opcji politycznej, ani też nie ograniczają się do funkcjonowania w sferze wyłącznie prywatnej. Potrzebujemy obywateli, którzy patrzą na Polskę i polskie państwo jako całość. Myślą kategoriami „Rzeczpospolitej” , czują się w swoim państwie silni, podmiotowi i oczekują od państwa postawy służebnej. Patrzą na ręce każdej władzy, opowiadają się po stronie wspólnych dla wszystkich „reguł gry” (pewnych zasad podstawowych) znajdujących odzwierciedlenie zarówno w systemie prawnym, jak i w dobrych obyczajach politycznych (kultury politycznej) oraz są aktywni w życiu społecznym.
Na górę
Close