Aktualności

Ponad 100 tys. odtworzeń „Głosu KO”

Kanał podcastowy "Głos Kongresu Obywatelskiego" odnotował ponad 100 tysięcy odsłuchań! To już 120 różnorodnych, głębokich i otwierających oczy wywiadów. Dziękujemy za zaufanie i za wszystkie Państwa sugestie pomagające rozwijać tę inicjatywę. Dziękujemy także wszystkim naszym znakomitym gościom oraz redaktorowi Miłoszowi Szymańskiemu. Zapraszamy na kolejne odcinki i zachęcamy do polecania podcastów rodzinie, przyjaciołom i znajomym!

Regiony motorem rozwoju Polski? | debata online

Dokonując drugiej wielkiej modernizacji (klimatyczno-technologiczno-kulturowej) musimy równocześnie (wraz z całą Europą i światem) szukać innego modelu konkurencyjności. Jak mogą w tym pomóc samorządowe regiony? Jakie funkcje i jaką rolę powinny pełnić w najbliższej przyszłości?

Regiony motorem drugiej fali modernizacji w Polsce

Nasz kraj staje dziś przed wyzwaniem drugiej wielkiej modernizacji (klimatyczno-technologiczno-kulturowej). Musimy umiejętnie przestawić kompas modernizacyjny na innowacyjne, bardziej zasobooszczędne i zrównoważone podejście do rozwoju. Dokonując tej nowej transformacji, będziemy musieli równocześnie szukać innego modelu konkurencyjności. Aby przejść z sukcesem przez ten proces, znów będziemy potrzebować kompetencji i siły naszych regionów. | dr Jan Szomburg

Skok cywilizacyjny – co to znaczy?

Skok cywilizacyjny utożsamiamy najczęściej ze skokiem materialnym – zwłaszcza w zakresie infrastruktury („twardych” czynników rozwoju). Istota skoku cywilizacyjnego narodów leży jednak gdzie indziej i obejmuje też sferę kulturową i organizacyjną.

Jeśli skok rozwojowy jest faktycznie "cywilizacyjny", to znaczy, że ma charakter powszechny i głęboki, zmienia całe społeczeństwa, ich sposoby myślenia (mindset) i wzorce zachowań, poprawia zdolność do zdobywania kluczowych umiejętności i kompetencji. Skoki cywilizacyjne zmieniają kultury organizacyjne, umożliwiają wytworzenie się nowej kultury współpracy pomiędzy instytucjami i kultury dialogu pomiędzy obywatelami i grupami społecznymi. | dr Jan Szomburg

Debata o zrównoważonym rozwoju miast

Jak okiełznać niebywały "apetyt" wielkich aglomeracji na energię, pożywienie, wodę, kapitał ludzki oraz wszelkie dobra konsumpcyjne? Jak rozwijać samowystarczalność miast w sytuacji, gdy przeszło 3,5 miliarda osób, czyli ponad połowa ludności globu, mieszka w wielkich aglomeracjach? Może najwyższy czas porzucić już przekonanie, że przestrzeń zurbanizowana jest terenem uprzywilejowanej, wyjątkowej hegemonii człowieka i rozpocząć erę zrównoważonego rozwoju miast?

Podmiotowość myślenia

Otoczenie komunikacyjne utrudnia nam dziś poszukiwanie prawdy. Nieustanna pogoń za „newsem”, rozgłaszanie interpretacji a nie informacji, czy przekazy zmanipulowane – to ogromne przeszkody w zrozumieniu rzeczywistości. Wiedza (nawet jeśli rzetelna), podawana jest bez kontekstu (w ramach wąskich specjalizacji), co nie ułatwia rozumienia Polski i świata w całości. Tymczasem podmiotowość myślenia to nasza największa obywatelska siła. W ramach Kongresu Obywatelskiego chcemy każdemu dać okazję do wyrobienia sobie opinii możliwie najbardziej własnej i najbardziej całościowej. | dr Jan Szomburg

3-lecie kwartalnika „Pomorski Thinkletter”

Mijają właśnie 3 lata od zainicjowania "Pomorskiego Thinklettera" – kwartalnika wydawanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach Kongresu Obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z dotychczasowych osiągnięć oraz lektury opinii nadesłanych przez Czytelników!

Zielona transformacja i rozwój miast

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika „Pomorski Thinkletter” pt. „Zielona transformacja i rozwój miast”! W numerze piszemy m.in. o: niezależności energetycznej miast, modernizacji budynków, zurbanizowanym śladzie węglowym, zielonej strategii rozwoju oraz budowaniu miejskiej wspólnotowości.
Na górę
Close