Nowe otwarcie w samorządach | debata online

Ostatnie wybory przyniosły zmianę władzy w wielu naszych lokalnych ojczyznach. Wybory są zresztą dobrą okazją do nowego otwarcia i przemyślenia priorytetów także w tych samorządach gdzie „u sterów” pozostali dotychczasowi włodarze. Prowokują do zmodyfikowania sposobu funkcjonowania czy zastosowania nowych form współpracy. Chcąc wykorzystać ten moment organizujemy 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 debatę online pt. „Samorządy – nowe otwarcie w relacjach międzyszczeblowych i w sposobie funkcjonowania”.

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

ostatnie wybory przyniosły zmianę władzy w wielu naszych lokalnych ojczyznach. Nawet jednak wtedy, gdy formalnie nie dochodzi do zmiany na kluczowych dla lokalnej czy regionalnej polityki stanowiskach, wybory są dobrą okazją do nowego otwarcia i przemyślenia priorytetów. Prowokują do zmiany sposobu funkcjonowania czy zastosowania nowych form współpracy. Chcąc wykorzystać ten moment, organizujemy 29 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10:00 debatę online pt. Samorządy – nowe otwarcie w relacjach międzyszczeblowych i w sposobie funkcjonowania.

Uczestnicy debaty:

  • Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
  • prof. Irena Lipowicz, b. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu, b. Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich,
  • prof. Adam Gendźwiłł, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prof. Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego (moderator).

W obliczu różnorodnych wyzwań ostatnich lat (pandemia, kryzys wywołany wojną w Ukrainie) samorządy pokazały, że są w stanie efektywnie koordynować działania w turbulentnej rzeczywistości, ale coraz bardziej widoczne stają się również deficyty funkcjonalne i organizacyjne (np. relacje pomiędzy różnymi szczeblami administracji). Potrzebujemy zdiagnozowania najważniejszych słabości oraz wzmocnienia w obszarach gdzie samorząd jest w stanie wytworzyć nowe synergie. Co jest najbardziej palącym wyzwaniem? Jak powinien zmienić się rozdział kompetencji na styku władza centralna – samorząd regionalny – samorząd lokalny? Dlaczego tak ważna dla nowego samorządu będzie realna partycypacja i zaangażowanie mieszkańców? – to tylko niektóre z pytań, które zamierzamy zadać podczas debaty.

Zachęcamy do oglądania transmisji na żywo na profilach Kongresu Obywatelskiego (YouTube oraz Facebook) Kongresu Obywatelskiego (możliwość zadawania pytań przez czat/komentarze) oraz dzielenia się informacją o debacie ze współpracownikami i rodziną.

Debata towarzyszy wydaniu kolejnego numeru kwartalnika Pomorski Thinkletter nr 1(16)/2024 pt. Samorządy – nowe otwarcie i równocześnie inauguruje XIX edycję Kongresu Obywatelskiego.

Partnerzy debaty: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Pomorski Fundusz Rozwoju, Polsko­‑Amerykańska Fundacja Wolności, Maritex, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Związek Województw RP, Miasto Gdynia.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Przewodniczący Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close