Publikacja „Samorządy – nowe otwarcie”

Publikacja „Samorządy – nowe otwarcie” – blisko 50 tekstów ukazujących transformację Polski samorządowej z różnych perspektyw. Autorzy odsłaniają kulisy początków reformy – prezentują jej założenia i najważniejsze cele, które przyświecały „ojcom założycielom” Samorządnej Rzeczpospolitej oraz wskazują kluczowe osiągnięcia i mocne strony samorządów, jak również istotne deficyty, na które należy odpowiedzieć, by sprostać współczesnym wyzwaniom. Czy „nowe otwarcie” okaże się okazją do istotnych reform funkcjonowania oraz finansowania samorządów? Od czego zacząć? Co wymaga zmian prawno-administracyjnych, a co zależy od filozofii i praktyki naszego codziennego działania?

okładka kwartalnika "Pomorski Thinkletter" nr 1 (16)/ 2024Zapraszamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika „Pomorski Thinkletter” pt. Samorządy – nowe otwarcie.

Na publikację składa się blisko 50 tekstów ukazujących transformację Polski samorządowej z różnych perspektyw. Autorzy odsłaniają kulisy początków reformy – prezentują jej założenia i najważniejsze cele, które przyświecały „ojcom założycielom” Samorządnej Rzeczpospolitej oraz wskazują kluczowe osiągnięcia i mocne strony samorządów, jak również istotne deficyty, na które należy odpowiedzieć, by sprostać współczesnym wyzwaniom.

Czy „nowe otwarcie” okaże się okazją do istotnych reform funkcjonowania oraz finansowania samorządów? Od czego zacząć? Co wymaga zmian prawno-administracyjnych, a co zależy od filozofii i praktyki naszego codziennego działania?

Wśród autorów znaleźli się m.in. prof. Waldemar Sługocki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; „ojcowie założyciele” Samorządnej Rzeczpospolitej (prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Stępień, prof. Mirosław Stec, prof. Leon Kieres, prof. Irena Lipowicz); trzech Marszałków (Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego); Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska; prof. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich; dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni; Michał Guć, Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji; dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego; prof. Wojciech Dziemianowicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; prof. Jarosław Flis z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Tomasz Komornicki, z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk oraz szereg ekspertów z całej Polski.

Pobierz

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Pomorski Fundusz Rozwoju, Maritex

Partnerzy numeru: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Związek Województw RP, Miasto Gdynia, Miasto Białystok, Związek Miast Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego, Podkarapcki Fundusz Rozwoju, Podlaski Fundusz Rozwoju, Wielkopolski Fundusz Rozwoju, Pekabex, Signify, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Czasopismo “Wspólnota


Pomorski Thinkletter to e-kwartalnik Kongresu Obywatelskiego wydawany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową od 2020 roku (ISSN 2720‑0310).

To nowoczesny hub komunikacyjny, agora wielostronnej dyskusji wokół wyzwań rozwojowych Polski skupiająca przedstawicieli różnych sektorów oraz branż – zarówno osoby zaangażowane społecznie, jak i sektor nauki, biznesu czy administracji.

Więcej informacji: www.kongresobywatelski.pl/pomorski-thinkletter/

Na górę
Close