Wojciech Kłosowski

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, specjalista ds. rozwoju lokalnego, ekspert strategiczny Związku Miast Polskich

Niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz prowadzi warsztaty z rewitalizacji obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Na górę
Close