Adam Leśniewicz

Adam Leśniewicz

Dyrektor Kongresu Obywatelskiego

Adam Leśniewicz jest Dyrektorem Kongresu Obywatelskiego. Z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową związany od 2014 r. Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.