Kongres Obywatelski nowej generacji

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

debaty XVII Kongresu Obywatelskiego, które dotychczas obejrzano ponad 27 tys. razy, okazały się sukcesem przekraczającym wyobrażenia. Całościowy raport podsumowujący nasze ostatnie obywatelskie spotkanie jest już dostępny na naszej stronie.

Zestawienie całego miesiąca obywatelskich dyskusji prezentuje się następująco (YouTube+Facebook):

Sesja 1. Drogi do silnej i odpornej Polski w niestabilnych czasach
4055 wyświetleń

Sesja 2. Reglobalizacja – nowa wielka szansa dla Polski?
3556 wyświetleń

Sesja 3. Jaka droga do siły i odporności Europy? – w kierunku większego zrównoważenia
3796 wyświetleń

Sesja 4. Jak zapewnić stabilność rozwoju miast w niestabilnym świecie?
2972 wyświetleń

Sesja 5. Rola wspólnot miejskich w budowaniu odpornych (rezylientnych) miast
3555 wyświetleń

Sesja 6. Największe wyzwanie Polski – jak zmienić polaryzacjętwórcze napięcie?
3289 wyświetleń

Sesja 7. Cyfryzacjasztuczna inteligencja – jak zmienia się nasze życie pod wpływem technologii?
3359 wyświetleń

Sesja 8. Jakie państwo w niestabilnych czasach – współodpowiedzialność i współzaangażowanie?
2913 wyświetleń

Formuła online dała nam jeden z największych zasięgów w historii a jednocześnie ewidentnie ograniczyła generowany przez nas wszystkich ślad węglowy i różne inne materialne koszty Kongresu. Pozwoliła też na uczestnictwo panelistów z USA, Brukseli, Helsinek, czy… z lotniska w Pradze.

Bardzo staraliśmy się by nie zniknęła tradycyjna „kongresowa atmosfera” debat – pozytywność, zaangażowanie emocjonalne, funkcjonowanie języka „pozawerbalnego”, wzajemny szacunek dla odmienności poglądów, perspektyw itd. I sądząc po przebiegu poszczególnych debat, ale również po głosach od Państwa, to się naprawdę udało. Pozwolę sobie przywołać fragment jednej z nadesłanych opinii:

Henryk Sienkiewicz pisał dla pokrzepienia serc. Kongres Obywatelski jest w moim odczuciu źródłem czegoś w rodzaju pokrzepienia. I tym co pozwala zrobić korektę w swych myślach i działaniach bo daje impulsy dla budowania w sobie właściwej postawy, właśnie w najlepszym tego słowa znaczeniu, obywatelskiej.

Dzisiejszy panel sprawił mi radość bo każdy z Panelistów, każdy będący dla mnie autorytetem, dostarczył dużo wiedzy, zaprezentował niezwykle interesująco punkt widzenia.

To, czego wysłuchałam jest mi bliskie. Bardzo chciałabym „terapii dla Polski”.

Spotkanie z Państwem online jest dodatkowym wzmocnieniem wspaniałych treści przekazanych we wspaniały sposób. Bo przecież my, będący w kręgu Kongresu Obywatelskiego, otrzymujemy wartościowe treści nieprzerwanie, cały rok.

Wszystkim, którzy jeszcze naszych debat nie oglądali, polecam szczególnie sesję otwierającą Drogi do silnej i odpornej Polski w niestabilnych czasach oraz debatę, w której zastanawialiśmy się jak zmienić polaryzację w twórcze napięcie.

Cieszymy się ze wszystkich pytań i bezpośrednich interakcji podczas dyskusji (ze strony tych osób, które uczestniczyły live), ale doceniamy również ogromny zasięg jaki daje model „wybieram kiedy słucham”, z którego skorzystali bardzo liczni odbiorcy kongresowych nagrań. Obie formuły zamierzamy dalej udoskonalać. Dziękujemy za już przesłane sugestie i inspiracje i zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze się w tym zakresie nie wypowiedzieli (kongres@ibngr.pl).

Przed nami kolejny etap otwierania Kongresu Obywatelskiego na rzeczywistość cyfrową. Już w przyszłym tygodniu będziecie mogli Państwo korzystać z zupełnie nowej strony www.kongresobywatelski.pl Będzie ona o wiele lepiej dostosowana do naszej całorocznej debaty pisanej oraz nowych inicjatyw (podcasty, debaty online). Mamy nadzieję, na jeszcze bardziej intensywną wymianę idei przez cały rok – w wygodnej i przystępnej formie.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Przewodniczący Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close