Wieloośrodkowa Polska

Na czym polega wieloośrodkowa tradycja Rzeczpospolitej i jak na niej budować przewagę konkurencyjną w XXI wieku? Jakie polskie cechy stanowią o naszej sile w nowej globalnej grze? Dlaczego potrzebujemy efektywnej płaszczyzny komunikacji umożliwiającej artykułowanie i wymianę myśli, idei, koncepcji, doświadczeń z różnych ośrodków w Polsce?

Drogie Kongresowiczki, Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

siłą Polski międzywojennej było istnienie kilku znaczących ośrodków nauki, kultury i myśli – nie tylko w Warszawie, ale także we Lwowie, w Krakowie, Poznaniu, Wilnie… Policentryczność (wieloośrodkowość), to wielki i nie w pełni wykorzystywany potencjał także współczesnej Polski.

Każdy naród świadomy swego DNA stara się budować przewagi konkurencyjne stawiając na swoje mocne strony. Atutem Niemców jest przemysł, solidność, precyzja, Brytyjczyków – usługi, marketing, rozumienie klientów, a Amerykanów – innowacje technologiczne i zdolność do komercjalizacji pomysłów. My Polacy mamy w naszym historycznym genotypie wpisane dwie cechy: wszechstronnośćadaptacyjność.

Będąc geograficznie zawsze „pomiędzy”, stanowimy swego rodzaju mieszankę kulturową, zawierającą elementy wschodu i zachodu, północy i południa. Ta mieszanka przekłada się na nasze regionalne zróżnicowanie sposobów myślenia i wzorców zachowań oraz bogactwo różnych podejść do nauki, biznesu, zarządzania. Jest w nas to „twórcze napięcie”, które w dużym stopniu zatraciły już wysokorozwinięte kraje Zachodu.

Te cechy utrudniają nam wprawdzie budowanie spójnego (jednolitego) obrazu samych siebie, ale mogą być naszą siłą, swoistą przewagą konkurencyjną w Europie. Do wykorzystania tej szansy potrzebna jest efektywna płaszczyzna komunikacji umożliwiająca artykułowanie i wymianę myśli, idei, koncepcji, doświadczeń z różnych ośrodków w Polsce.

Temu właśnie służy nasz kwartalnik „Pomorski Thinkletter” zbierający opinie i środowiska „z całej Polski” i pracujący „dla całej Polski”. Już wkrótce (w maju) ta inicjatywa będzie obchodziła swoje 3‑lecie. Z tej okazji zbieramy opinie od naszych autorów oraz stałych czytelników. Fragmentami trzech komentarzy podzielę się przedpremierowo:

Demokratyczne społeczeństwo obywatelskie zakłada ze swej istoty potrzebę – a nawet konieczność – wspierania ośrodków myśli intelektualnej w całym państwie, a nie tylko jego centrum. Bez tego nie byłoby lwowskiej szkoły matematycznej – matecznika Stefana Banacha, semantycznej definicji prawdy Alfreda Tarskiego, ani polskich kryptologów z Poznania, którzy złamali szyfry Enigmy. Przypominam to w kontekście działalności „Pomorskiego Thinklettera”, by uświadomić jak ważne znaczenie mają pozawarszawskie i regionalne ośrodki myśli twórczej, takie jak właśnie ten kwartalnik.

prof. Adam Daniel Rotfeld
Uniwersytet Warszawski, Wiceminister Spraw Zagranicznych w latach 2001‑2005

 

Bardzo cenię wydawany w Gdańsku „Pomorski Thinkletter”, jako ważne miejsce debaty publicznej w Polsce. Na najwyższe uznanie zasługuje jego dojrzałość i otwartość na różne środowiska ideowe i zawodowe, na różne pokolenia, na różne perspektywy i wrażliwości terytorialne. Polska potrzebuje tego rodzaju „hubu komunikacyjnego”, by wydobywać z siebie mądrość zbiorową służącą dobremu zrozumieniu współczesnych wyzwań i nowego wspólnego kierunku oraz woli by im sprostać. „Pomorski Thinkletter” to kwartalnik wart dostrzeżenia, czytania i wspierania.

prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009‑2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997‑2001

 

„Pomorski Thinkletter” należy zaliczyć do nielicznych już ośrodków idei, które patrzą na wyzwania stojące przed Polską i Polakami z perspektywy dobra wspólnego i troski o państwo. Publikacje z tej serii nie są jednak „zestawem gotowych rekomendacji” czy kolejnym wycinkowym raportem – traktują czytelnika po partnersku. Asystują na drodze do prawdy oraz prowadzą ku „istocie rzeczy” – nie narzucając jednej interpretacji świata.

Anna Streżyńska
ekspert rynku ICT, Minister Cyfryzacji w latach 2015‑2018, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

 

Zachęcam do dołączenia do odbiorców Pomorskiego Thinklettera – zapisz się –

Zapraszam również serdecznie do przesyłania na adres kongres@ibngr.pl opinii, uwag i komentarzy zarówno o dorobku naszego kwartalnika, jak również na temat nowej witryny www.kongresobywatelski.pl, która wynosi naszą obywatelską debatę pisaną na nowy (cyfrowy) poziom.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,

dr Jan Szomburg
Przewodniczący Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Na górę
Close