prof. Dominik Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Absolwent Birmingham University (Public Management) oraz UMK (socjologia), adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Socjologii Nauki. Stypendysta rządu brytyjskiego oraz stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej programów START (2006) oraz KOLUMB (2008).  Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie Twente. Od 2005 roku blisko współpracuje z Centrum Badań nad Polityka Publiczną na UAM w Poznaniu. W latach 2008-2009 pełnił funkcje doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Specjalizuje się badaniu polityki publicznej oraz  szkolnictwa wyższego, ale również prowadzi badania nad społecznym fenomenem kibicowania. Od 2011 jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Na górę
Close