Arnold Kłonczyński

prof. Arnold Kłonczyński

Historyk (absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego), specjalista z dziedziny historii Szwecji w XX wieku, stosunków polsko-szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.