Publikacja „Jaka logika rozwoju miast?”

W najnowszym numerze Pomorskiego Thinklettera 1(8)/2022 pt. Jaka logika rozwoju miast? poprzez mądrość zbiorową – blisko 30 autorów – podejmujemy próbę odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

Nowy metabolizm miast – jak odpowiedzieć na wyzwania zielonej transformacji?

– „Zatrzymać człowieka – ruszyć towar” – co spowoduje przewrót kopernikański w miejskiej mobilności i logistyce?

Technologizacja i wirtualizacja życia, rozrywki i pracy (AR, VR) – jak wpłyną na rozwój miast?

Demografia i migracje – w jaki sposób rozumieć nowe procesy i właściwie reagować?

– Jakie „RAZEM” w miastach? Czy lokalność i sąsiedztwo mogą odegrać ważną rolę?

Wydawca: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Pomorski Fundusz Rozwoju, Maritex, Base Group

Partnerzy numeru: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Gdynia, Olivia Centre, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich

Na górę
Close