MYŚLI, KTÓRE INSPIRUJĄ

Człowiek staje się dojrzały w chwili, gdy zaczyna kochać, a nie potrzebować, gdy zaczyna się dzielić, a nie dawać.