Sesja plenarna otwierająca
Sesja I – 1. Jakie miasta dla budowania żywych i kreatywnych wspólnot lokalnych
Sesja I – 2. Edukacja do odkrywania lokalności i współkształtowania świata, który nas otacza
Sesja I – 3. Nowe technologie dla rozwoju lokalnej tożsamości, wspólnotowości i gospodarki
Sesja I – 4. Rola animatorów kultury w budowaniu lokalnej tożsamości i kapitału symbolicznego. Debata międzypokoleniowa