Piotr Czerski: Internet – wyzwalacz czy tłumik energii młodego pokolenia?
prof. Cezary Obracht-Prondzyński: Wielokulturowe Pomorze – inspiracje, kompetencje, etosy
Piotr Wołkowiński: Ulica, dzielnica, miejscowość – lokalna tożsamość jako źródło społecznej energii Pomorzan
Robert Firmhofer: Edukacja dla rozwoju – jak wyzwalać energię i rozwijać talenty naszych dzieci?
Maciej Dzierżanowski: Odnawialne źródła energii – jak je wykorzystywać na Pomorzu?