Uwierzmy w siebie – Olga Malinkiewicz: Nie raz już się przekonałam, że jedyne bariery, które przeszkadzały mi we wcześniejszym rozpoczęciu kariery były narzucone przeze mnie samą
Budujmy na talentach i pasjach – Rafał Sonik: Ja też kiedyś uwierzyłem w siebie, poszedłem za swoimi pasjami
Słuchajmy się nawzajem – s. Małgorzata Chmielewska: Myślę, że nasz problem polega na tym, że się wzajemnie nie słuchamy, tylko chcemy sobą rządzić
Polska równych szans – Andrzej Byrt: Polska powinna każdemu dać szansę realizacji swoich talentów
Możemy być lepsi! – film z X Kongresu Obywatelskiego