Otwarcie: RAZEM wobec trudnego świata
Sesja I. Jak budować pomosty i przełamywać lody?
Sesja II. Dokąd zmierza świat?
Sesja III. Dojrzałość – wyzwania polskie i pomorskie