Piotr Głowacki – Dojrzałość to gotowość do udzielania odpowiedzi
Piotr Małachowski – Dojrzałość to radzenie sobie z przeszkodami
Czesław Lang – Dojrzałość to podejmowanie odpowiedzialnych decyzji
Prof. Jerzy Bralczyk – Dojrzałość to pełny rozwój
Prof. Andrzej Nowak – Dojrzałość to znalezienie miejsca między pokoleniami