• Pod hasłem „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – JAK ROZWINĄĆ NASZE SKRZYDŁA?” 20 i 21 marca 2015 roku odbyła się w sieci bibliotek publicznych seria DEBAT LOKALNYCH (w załączeniu – raport przedstawiający syntetyczne rezultaty Debat),
 • Uczestnicy odpowiadali na DWA PYTANIA:
 1. Jakie kompetencje są najważniejsze z punktu widzenia SUKCESÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH mieszkańców naszej miejscowości / gminy?
 2. Jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy, aby ANGAŻOWAĆ SIĘ W SPRAWY NASZEJ MIEJSCOWOŚCI / GMINY?
 • Debaty odbyły się równolegle w 40 MIEJSCOWOŚCIACH (poniżej – mapa rozkładu bibliotek, w których były prowadzone debaty):
  • we WSZYSTKICH REGIONACH POLSKI – od Pomorza do Małopolski, od Dolnego Śląska do Podlasia,
  • POLSKI LOKALNEJ I METROPOLITARNEJ – od małych miejscowości takich jak Lubaczów, Pieszyce czy Stare Juchy, do dużych miast takich jak Gdańsk, Kraków czy Wrocław.
 • Wzięło w nich udział łącznie 1181 UCZESTNIKÓW; skład tej grupy pozwalał na dialog:
  • MIĘDZYPOKOLENIOWY– uczestnicy ze wszystkich grup wiekowych (zarówno osoby dorosłe, jak i uczniowie i studenci i seniorzy),
  • MIĘDZYŚRODOWISKOWY I MIĘDZYSEKTOROWY – uczestnicy ze wszystkich sektorów i środowisk (zarówno samorządowcy, przedstawiciele edukacji, bibliotek i domów kultury, jak i działacze obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze).
 • Debaty znalazły szeroki oddźwięk w KRAJOWYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH MEDIACH – zostały objęte między innymi patronatem korporacyjnym TVP oraz Programu I Polskiego Radia
 • W debaty zaangażowały się także WŁADZE PUBLICZNE (samorządy lokalne i regionalne, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej) –objęły je patronatem, ich przedstawiciele wzięli w nich czynny udział, a najważniejsze wnioski z raportu zostały zaprezentowane w mediach i w rozmowach z kluczowymi decydentami (w tym Minister Edukacji Narodowej Joanną Kluzik-Rostkowską)
 • PODSUMOWANIE DEBAT odbędzie się na X– jubileuszowym – Kongresie Obywatelskim w Warszawie (7 listopada 2015)
Na górę
Close