Rozwój społeczności lokalnych – zarówno w Polsce metropolitarnej, jak i lokalnej – stanowi klucz do rozwoju naszego kraju. To właśnie poprzez rozwój lokalnych wspólnot możemy wpłynąć na przemianę kulturowo-mentalną nas samych. Uszlachetnienie naszego indywidualizmu wymaga bowiem otwarcia się na otoczenie – potrzeby i oczekiwania, tak poszczególnych osób, jak i całych społeczności. Uświadomienie sobie wzajemnych związków pomiędzy rozwojem indywidualnym i zbiorowym zachodzi najbardziej naturalnie właśnie w lokalnych społecznościach. Działając na ich rzecz, zmieniając rzeczywistość w swoim najbliższym otoczeniu, wpływamy na poprawę jakości życia nas samych; rozwijamy jednocześnie własny „interfejs” kulturowo-mentalny, czyli zasób indywidualnych kompetencji. Z tego względu temat rozwoju lokalnego – ze szczególnym uwzględnieniem budowy wspólnot oraz aktywności obywatelskiej na ich rzecz – stanowi jeden z kluczowych tematów podnoszonych w sferze publicznej przez Kongres Obywatelski.

Tematem tegorocznej dyskusji jest budowanie wspólnot lokalnych – stanowiące punkt wyjścia do refleksji nad narzędziami rozwoju społeczności lokalnych.

Lokalne wspólnoty stanowią od zawsze jedną z najbliższych człowiekowi przestrzeni społecznych. To właśnie w nich zachodzą procesy, które decydują o jakości naszego życia. Wspólnie bowiem dbamy o to, aby nasze dzieci uczyły sie na przyzwoitym poziomie, rynek pracy miał oferty dla nas wszystkich, a na ulicach było czysto i bezpiecznie. Robimy wszystko, żebyśmy dobrze się czuli i jednocześnie mogli być dumni z miejsca, w którym żyjemy. Do działania na rzecz dobra wspólnego potrzebne jest jedno – poczucie bycia wspólnotą. Dlatego w ramach projektu zadajemy lokalnym liderom pytanie o to, jak tę wspólnotę budować i co robić, by wzmacniać więzi między mieszkańcami – mówi Piotr Zbieranek, koordynator projektu.

Na górę
Close