Nowy Targ

"Gra bardzo podobała się młodzieży. Mam nadzieję, że to nie koniec i w roku szkolnym 2016/2017 będzie możliwość wykorzystania tego narzędzia do celów edukacyjnych. Gra łączy rynek pracy, rynek ubezpieczeń i rynek finansowy, na których gospodarstwa domowe podejmują racjonalne decyzje związane z alokacją oszczędności. Najlepsze narzędzie do pracy z młodzieżą, jakie do tej pory wykorzystywałam."

Warszawa

„Śmiało mogę powiedzieć, że był to sukces, było naprawdę owocnie”.

Wyszków

„Gra od razu przyciągnęła uwagę uczniów. Wszyscy wczuli się w przydzielone im role. Początkowo większość podejmowała swoje decyzje bardzo zachowawczo, jednak, gdy spostrzegli, jak ich fikcyjne życie szybko przemija, to nabrali znacznego animuszu. Rzucanie kostką podczas fazy zdarzeń losowych było niejednokrotnie wydarzeniem iście dramatycznym. Niejednemu uczestnikowi gry w czasie jej trwania „przybyło parę siwych włosów”. Z pewnością gra ta pozwoli w przyszłości sporej części uczestników podjąć lepsze decyzje, a także zapobiegnie wielu nietrafionym. Gra bardzo się podobała, uczniowie w 100% ocenili ją bardzo wysoko; super pomysł na zajęcia ekonomii w praktyce.

Ostróda

„Magia pieniądza działa - mnożenie kwot na kontach nastawiło młodzież bardzo pozytywnie. Każda grupa czekała na rundy losowe i wysłuchiwała, co przyniesie los innym grupom. Gra bardzo podobała się uczniom, o czym świadczy odzew ze szkoły. Mam pytania od innych klas, czy nie przyszłabym i nie zagrałabym z nimi. Informacja dotarła także do rodziców, bo rodzice na zebraniu (pomimo, że nie mam wychowawstwa) przyszli i powiedzieli, że córce lub synowi podobała się gra - i rodzice wiedzieli, na czym ona polegała!!”

Łomianki

Ocena gry na odwrocie kart: „(…) gra bardzo interesująca. Pokazuje w prosty sposób jak nasze decyzje wpływają na nasze życie (…)” ,,(…) uświadamia, że nawet przy niewielkich dochodach miesięcznych można odłożyć sporą kwotę”.