Zrozumieć „Solidarność” i proces odzyskania wolności – sesja tematyczna