Kongres Obywatelski to tworzenie przestrzeni do dialogu o niezwykle istotnych sprawach dla wszystkich Polaków i inspiracje do refleksji na ich temat. Szczególnie jestem wdzięczna za uznanie rangi etyki słowa, rozumianej jako etyka komunikacji, w budowaniu autentycznych, uczciwych relacji, poczucia naszej wartości oraz wspólnotowości, a także podkreślenie roli odpowiedzialności za używany język.

Elżbieta Błachowicz, Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN

powrót