Wielką zasługą Jana Szomburga — animatora całego przedsięwzięcia — jest to, że potrafił zebrać ludzi o zróżnicowanym doświadczeniu, różnych profesjach, a także różnych sympatiach politycznych, by dyskutowali o sprawach ważnych i trudnych, a tak istotnych dla przyszłości Polski. Nie ulega wątpliwości, że skorzystali wszyscy uczestnicy tych spotkań, a mam nadzieję, że długofalowo skorzysta również nasz kraj.

Andrzej Jajszczyk, profesor nauk technicznych, członek korespondent PAN, dyrektor NCN w latach 2011–2015

powrót