prof. Marek Cierpiał­‑Wolan

Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Prof. Marek Cierpiał­‑Wolan – adiunkt w Katedrze Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Wiadomości Statystyczne, sekretarz naukowy Statistics in Transition new series. Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego – Oddział w Rzeszowie, członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Kierownik oraz ekspert krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Na górę
Close