Jan Olbrycht

dr Jan Olbrycht

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego, samorządowiec i socjolog, ekspert w zakresie funduszy europejskich.

Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1984 obronił pracę doktorską.

W 2000 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2015 został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.