Gość: prof. Tomasz Komornicki, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Czym jest region i jaka jest jego rola w zagospodarowaniu przestrzennym kraju? Gdzie leży siła sprawcza regionów i jak ją wzmocnić? Jak władze lokalne mogą porozumieć się z władzą regionalną? Jakich kompetencji potrzebują regiony? Czy centralizacja władzy jest dobrą odpowiedzią na polskie potrzeby?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Serdecznie zapraszamy również do zapoznania się z tekstem prof. Tomasza Komornickiego pt. Mocniejsze regiony – lepsza odpowiedź na wyzwania przyszłości wydanym w ramach kwartalnika „Pomorski Thinkletter”.

Na górę
Close