Gość: dr hab. Piotr Koryś, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. książki “Poland From Partitions to EU Accession A Modern Economic History, 1772–2004”

Jak wygląda najnowsza historia Polski z perspektywy rozwoju gospodarczego? Co dało nam przewagę konkurencyjną, a co doprowadziło do załamania w czasach demokracji szlacheckiej? Jakie różnice gospodarcze wytworzyły się pomiędzy regionami współczesnej Polski podczas zaborów? Jak z dzisiejszej perspektywy ocenić wysiłki modernizacyjne okresu międzywojennego? Jakie zrywy modernizacyjne podejmowano w okresie PRL i dlaczego nie odniosły one zakładanych celów? W jakim punkcie rozwoju znajdujemy się obecnie i co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować swoje szanse rozwojowe?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą)

Na górę
Close