Gość: dr Krzysztof Maj, Katedra Technologii Informacyjnych i Mediów Wydziału Humanistycznego AGH

Jakie są mocne i słabe strony polskiego systemu edukacji? Na rozwijaniu których kompetencji powinna się skupić szkoła? Dlaczego lekcję o Mickiewiczu warto rozpocząć od gry w „Wiedzmina” a wobec opornych uczniów wykorzystać wiedzę o neurobiologii? Jaki wpływ na edukację publiczną ma edukacja komercyjna, a jaki mieć powinna?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Na górę
Close