Gość: prof. Paweł Kubicki, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Jak polskie miasta upodabniają się do europejskich i globalnych metropolii? Czy migracje przyśpieszą ten proces? Co jest kluczowe dla integracji nowych mieszkańców? Dlaczego warto korzystać z dobrych praktyk, ale niekoniecznie je kopiować?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close